Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας - Μήνυμα του Κόφι ‘Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

Το θέμα της σημερινής  Διεθνούς Ημέρας της  Γυναίκας - ο ρόλος των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων - είναι πρωταρχικής σημασίας  για την πρόοδο των γυναικών σ’ ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και για την πρόοδο της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Όπως αναφέρει η Διακήρυξη του Πεκίνου, "η ενδυνάμωση των γυναικών και η πλήρης συμμετοχή τους, επί ίσοις όροις,   σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η πρόσβαση στην εξουσία, είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη της ισότητας, της ανάπτυξης και της ειρήνης".
 
Η διεθνής κοινότητα αρχίζει τελικά να κατανοεί μια βασική αρχή: οι γυναίκες επηρεάζονται εξίσου με τους  άντρες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα  στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της ειρήνης και της ασφάλειας. Συχνά, επηρεάζονται ακόμη περισσότερο. Είναι, επομένως δίκαιο,  και πραγματικά  απαραίτητο, οι γυναίκες να εμπλακούν στη  διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς.
 
Ο κόσμος αρχίζει επίσης να αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότερη πολιτική για την προώθηση της ανάπτυξης, της υγείας και της εκπαίδευσης από την ενδυνάμωση των γυναικών. Θα τολμούσα να πω  ότι καμία πολιτική δεν είναι αποτελεσματικότερη για την  αποτροπή μιας σύγκρουσης, ή για την επίτευξη της συμφιλίωσης μετά το τέλος της σύγκρουσης.
 
Έχουμε να παρουσιάσουμε επιτεύγματα στην εκπροσώπηση  των γυναικών σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Τον Ιανουάριο αυτού του έτους, το ποσοστό των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια έφθασε σε επίπεδο ρεκόρ.  Υπάρχουν 11 γυναίκες αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, σε κάθε ήπειρο. Ενώ τρεις χώρες - Χιλή, Ισπανία και Σουηδία –  έχουν  ίσο αριθμό γυναικών και αντρών στις κυβερνήσεις τους.
 
Αλλά έχουμε πολλά, πολλά περισσότερα να κάνουμε. Ο συνολικός ρυθμός προόδου είναι αργός. Ας αναλογιστούμε ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν προέκυψε από μόνη της. Ήταν μάλλον  το αποτέλεσμα θεσμικών και εκλογικών πρωτοβουλιών, όπως η υιοθέτηση στόχων και ποσοστώσεων, η δέσμευση των πολιτικών κομμάτων και η συνεχής κινητοποίηση. Ήταν ακόμα το αποτέλεσμα στοχοθετημένων και συντονισμένων  μέτρων για τη βελτίωση της ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική  ζωή και την εργασία. Πρόκειται για διδάγματα  που κάθε έθνος – και τα Ηνωμένα Έθνη - πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους .
 
Στην Παγκόσμια Σύνοδο του 2005, οι ηγέτες του κόσμου δήλωσαν ότι "η πρόοδος των γυναικών αποτελεί πρόοδο για όλους". Στη σημερινή Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, ας αφιερώσουμε ξανά τους εαυτούς μας στο να αναδείξουμε την αλήθεια  πίσω από αυτές τις λέξεις. Ας εξασφαλίσουμε ότι ο μισός πληθυσμός του κόσμου μας έχει τη θέση που δικαιούται στα κέντρα λήψης αποφάσεων.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.