Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2018

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Μήνυμα του Μπαν Γκι-Μουν, Γ.Γ ΟΗΕ, για τη Διεθνή Ημέρα Αποτροπής της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος κατά τη Διάρκεια Πολέμων και Ένοπλων Συγκρούσεων (6 Νοεμβρίου 2007)

Μία από τις πιο κοινές και ολέθριες  συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων είναι η  μαζική μετακίνηση ανθρώπων στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη βία και την ανασφάλεια. Τέτοιας μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις πληθυσμών προκαλούν ανείπωτο ανθρώπινο πόνο και διαταράσσουν  τις οικονομικές δραστηριότητες.  Καταστρέφουν επίσης  το περιβάλλον, ειδικότερα σε άγονες ή περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές. Στο Νταρφούρ, σύμφωνα με μια εκτίμηση του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP),  η μετακίνηση περισσότερων  από δύο εκατομμύριων ανθρώπων από το 2003 μέχρι σήμερα,  έχει προκαλέσει τη σοβαρή αποψίλωση των δασών, την  υποβάθμιση του εδάφους και την υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων των υπόγειων υδάτων γύρω από τους μεγαλύτερους καταυλισμούς των εκτοπισμένων.


Για να εντάξουμε την παράμετρο περιβάλλον στις επιχειρήσεις ανακούφισης και ασφάλειας απαιτείται η δέσμευση όλων των αρμόδιων παραγόντων στις κυβερνήσεις,  το σύστημα του ΟΗΕ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις  δωρήτριες χώρες. Από το 1995, το UNEP έχει διεξάγει σειρά μετασυγκρουσιακών ερευνών ενώ παρείχε τεχνική υποστήριξη σε περισσότερες από 20 χώρες για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων.


Σήμερα, το UNEP συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και άλλες οργανώσεις του ΟΗΕ προκειμένου να μετριάσει τις συνέπειες από την μετατόπιση πληθυσμών στο ανατολικό τμήμα της χώρας όπου πρόσφατα δημιουργήθηκαν αρκετοί καταυλισμοί για να στεγάσουν τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την αστάθεια στο Βόρειο Κίβου. Οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται στα σύνορα του Εθνικού Πάρκου Βιρούγκα, μιας περιοχής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς η οποία  φιλοξενεί το  μισό του συνολικού πληθυσμού του σπανιότερου και περισσότερο απειλούμενου είδους μεγάλων, ορεσίβιων πιθήκων. Χωρίς χρηστή περιβαλλοντική διαχείριση, η συρροή των ανθρώπων θέτει σε κίνδυνο τα ευπαθή οικοσυστήματα της περιοχής, όπως η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων για την κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης   και ενέργειας. Το UNEP και οι εταίροι του συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων βιοποριστικών επιλογών για τις εκτοπισμένες  κοινότητες της  περιοχής,  βελτιώνοντας τις δυνατότητες πρόληψης  ή αποκατάστασης των οικολογικών συνεπειών της πληθυσμιακής μετακίνησης.


Το UNEP  έχει επιτελέσει με επιτυχία παρόμοιο έργο στη Λιβερία, όπου περίπου 800000 άνθρωποι, το ένα τέταρτο του πληθυσμού, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της δεκατετραετούς  σύγκρουσης  που οδήγησε στη σοβαρή υποβάθμιση των δασών, του εδάφους και των ρευμάτων,  εντός και γύρω από τις τοποθεσίες  που χρησιμοποιήθηκαν  ως καταυλισμοί ή οικισμοί. Οι προσπάθειες του UNEP συμπληρώθηκαν και από άλλους φορείς όπως η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία, η οποία ενσωμάτωσε  στις επιχειρήσεις της μια μονάδα περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.


Είναι κρίσιμο να λάβουμε υπόψη τα οικολογικά θέματα, αν θέλουμε να αποφύγουμε μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορούν να πλήξουν την ασφάλεια και την ανάπτυξη και να οδηγήσουν σε περαιτέρω κύκλους συγκρούσεων και εκτοπισμών. Για αυτό το λόγο, πριν από έξι χρόνια, η Γενική συνέλευση των Ηνωμένων εθνών θέσπισε τη Διεθνή Ημέρα για την Αποτροπή της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια Πολέμων και Ένοπλων  συγκρούσεων. Αυτή την Ημέρα, ας ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτή την αποστολή.


ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΗΜΕPΕΣ - ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ  - 2007 


Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.