Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

UNCTAD - ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟPΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

UNCTAD
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟPΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) είναι το επίκεντρο στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την ανάπτυξη και άλλων συναφών ζητημάτων στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και της αειφόρου ανάπτυξης. Οι κύριοι στόχοι του είναι να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες για εμπόριο, επενδύσεις και ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών και να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις από την παγκοσμιοποίηση και να γίνουν μέρος της παγκόσμιας οικονομίας σε δίκαιη βάση.

Palais des Nations
8-14, avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland
Tel.: 41 22 907 1234 / 5800
Fax: 41 22 9070043 / 0057
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
On-line: www.unctad.org

New York Office:
2 United Nations Plaza
Room DC-1122
New York, NY 10017
U.S.A.
Tel.: 212 963 6895
Fax: 212 963 0027

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.