Δευτέρα, 27 Μάιος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε την εξάμηνη παράταση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP)

07 19 2012unficyp

Καλωσορίζοντάς την μέχρι σήμερα πρόοδο στις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των δύο ηγετών καθώς και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενθάρρυνε τις πλευρές να «αδράξουν την ευκαιρία με αποφασιστικότητά» ώστε να εξασφαλίσουν μία συνολική λύση στην Κύπρο.

Με ένα ομόφωνα αποδεκτό ψήφισμα, τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας κάλεσαν τους ηγέτες να «εντείνουν τις προσπάθειές τους για σύγκλιση σε θεμελιώδη ζητήματα».

Τους κάλεσε επίσης να «βελτιώσουν τη δημόσια εικόνα των διαπραγματεύσεων, με την έκδοση –μεταξύ άλλων- δημόσιων μηνυμάτων για τα σημεία σύγκλισης και πιο εποικοδομητικών και εναρμονισμένων ανακοινώσεων».

Ζητήθηκε επίσης η οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, εν όψει μιας επικείμενης συμφωνίας και της εφαρμογής επιπλέον κοινών αποδεκτών βημάτων που μπορούν να συμβάλουν σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον λύσης.

Επιπλέον, με το ψήφισμα αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας – ο κύριος φορέας των Ηνωμένων Εθνών για ζητήματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας – αποφάσισε την παράταση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP) μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2017.

Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης από την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν το στρατιωτικό status quo στα Στροβίλια, που ίσχυε πριν την 30η Ιουνίου 2000, και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιτρέψουν την πρόσβαση σε ναρκαλιευτές και να διευκολύνουν την εκκαθάριση της ουδέτερης ζώνης από τις νάρκες.

Ζήτησε, επίσης, την επέκταση των επιχειρήσεων αυτών και εκτός της ουδέτερης ζώνης.

Στο κείμενο του ψηφίσματος, το Συμβούλιο συγχαίρει τις προσπάθειες της UNFICYP για την εφαρμογή της πολιτικής μηδενικής ανοχής του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης του προσωπικού με τον κώδικα συμπεριφοράς του ΟΗΕ. Καλεί, επίσης, τις χώρες που διατηρούν στρατεύματα στο νησί να λάβουν την απαραίτητη αποτρεπτική δράση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης πριν από την ανάπτυξη.

Επιπλέον, τα εμπλεκόμενα κράτη καλούνται να λάβουν πειθαρχικά μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους λογοδοσίας σε περιπτώσεις τέτοιου είδους συμπεριφοράς από το προσωπικό.

Η UNFICYP – μια από τις μακροβιότερες ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ – έχει αναπτυχθεί στο νησί της Μεσογείου από το 1964 για την αποτροπή των συγκρούσεων μεταξύ των δυο κοινοτήτων και την επιστροφή σε ομαλές συνθήκες.

Η μέτρια οικονομική ανάπτυξη δεν αποτελεί σημάδι αναζωογόνησης της παγκόσμιας ζήτησης, αναφέρει έκθεση του ΟΗΕ

01 17 2013euroconomy

Σύμφωνα με νέα οικονομική έκθεση του ΟΗΕ, η ελαφρά παγκόσμια ανάκαμψη που προβλέπεται για τη χρονιά 2017-18 πρέπει να αντιμετωπιστεί ως σημάδι οικονομικής σταθερότητας και όχι τόσο ως σημάδι ακμαίας και βιώσιμης αναζωογόνησης της παγκόσμιας ζήτησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση σταθμό των Ηνωμένων Εθνών για την Προοπτική της Παγκόσμιας Οικονομικής Κατάστασης για το 2017 (WESP), η παγκόσμια οικονομία σημείωσε ανάπτυξη μόλις κατά 2,2 τοις εκατό το 2016, καταγράφοντας τον πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης από την παγκόσμια ύφεση του 2009. Το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,7% το 2017 και 2,9% το 2018, σε μια προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων του προηγούμενου Μαΐου. 

Σημειώνεται ότι, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζουν να είναι οι βασικοί παράγοντες παγκόσμιας ανάπτυξης, αποτελώντας περίπου το 60% του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος τη διετία 2016-18, η αύξηση του ΑΕΠ στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες αναμένεται να παραμείνει πολύ κάτω από τον Στόχο 8 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο οποίος αφορά την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης κατά τουλάχιστον 7% (στόχος 8.1).

«Βάσει της τρέχουσας αναπτυξιακής τροχιάς και χωρίς μείωση της εισοδηματικής ανισότητας, περίπου το 35% του πληθυσμού των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών θα παραμείνει σε ακραία φτώχεια μέχρι το 2030», αναφέρει το σημερινό δελτίο τύπου.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση απαιτεί επείγουσες προσπάθειες, ο Lenni Montiel, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για την Οικονομική Ανάπτυξη του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (DESA), ζήτησε να «εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να μπει ξανά η παγκόσμια κοινότητα σε ισχυρότερη αναπτυξιακή τροχιά και να δημιουργηθεί ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον που θα ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η έκθεση συντάχθηκε από το DESA, καθώς και από το τη Διάσκεψη των ΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και τις πέντε περιφερειακές επιτροπές των ΗΕ – για την Αφρική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, την Ασία και τον Ειρηνικό, τη Δυτική Ασία.

Οι χαμηλές επενδύσεις και η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελούν σημαντική αιτία επιβράδυνσης

Στην έκθεση αναφέρεται ότι πολλές οικονομίες σημείωσαν έντονη επιβράδυνση στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας είχε τα ίδια αποτελέσματα στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες και σε πολλές μεγάλες αναπτυσσόμενες και μεταβατικές οικονομίες.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε νέα κεφάλαια, ως οδηγό για την τεχνολογική αλλαγή και τα κέρδη αποδοτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η WESP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις σε τομείς κλειδιά, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η εκπαίδευση και οι υποδομές, μπορούν να δώσουν ώθηση στην κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο, υποστηρίζοντας παράλληλα την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σημειώνοντας ότι το επίπεδο των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα έχει μείνει στάσιμο για δυο συνεχόμενα έτη, η αναφορά τονίζει ότι αυτό αποτελεί ένδειξη πτώσης της ενεργειακής έντασης των οικονομικών δραστηριοτήτων και αύξησης του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών στη συνολική ενεργειακή δομή.

Επιπλέον, οι επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ξεπέρασαν αυτές στις αναπτυγμένες χώρες το 2015.

Ωστόσο, χωρίς έμπρακτες πολιτικές προσπάθειες από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η πρόσφατη πρόοδος στη μείωση των εκπομπών μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Εν μέσω προκλήσεων, είναι αναγκαία μια πιο ισορροπημένη πολιτική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο των οικονομικών και δημοσιονομικών προκλήσεων, η έκθεση προβλέπει μια πιο ισορροπημένη πολιτική προσέγγιση για την αποκατάσταση της υγιούς μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής τροχιάς, καθώς και την επίτευξη μεγαλύτερης προόδου στη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η παγκόσμια οικονομία έχει ανάγκη πολιτικά μέτρα που ξεπερνάνε τη διαχείριση της ζήτησης», αναφέρει το σημερνό δελτίο τύπου, ζητώντας τα μέτρα αυτά να «ενσωματωθούν πλήρως με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν τις διάφορες πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της φτώχειας, της ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής».

Η έκθεση τονίζει επίσης την ανάγκη ευρύτερης διεθνούς πολιτικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Πώς τα καλύτερα δεδομένα σώζουν ζωές

undata

Στις 16 Ιανουαρίου, το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ Δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών άρχισε τις εργασίες του στο Κέιπ Τάουν, στη Νότια Αφρική. Πάνω από 1000 ειδικοί δεδομένων από όλον τον κόσμο θα λάβουν μέρος τις απόμενες ημέρες, για να ασχοληθούν με ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Ο στόχος; Να κινητοποιήσουν μια επανάσταση στα δεδομένα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής με τη χρήση πρωτοποριακών μεθόδων.

Αν και η στατιστική δεν αποτελούσε το αγαπημένο μάθημα κανενός στο λύκειο ή το πανεπιστήμιο, αποτελεί το κλειδί για καλύτερη χάραξη πολιτικής, ενώ μια βελτιωμένη χρήση δεδομένων και στατιστικών θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα οφέλη είναι τεράστια, καθώς χάρη στα δεδομένα μετράμε την πρόοδο και εμπνεόμαστε για την αλλαγή. Όταν έχουμε πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία, ενισχύεται η προστασία των δικαιωμάτων μας και η λογοδοσία.

who data

Ακόμα περισσότερο, τα δεδομένα σώζουν ζωές. Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούνται από επιδημιολόγους για την πρόβλεψη της εξάπλωσης λοιμωδών νόσων, όπως ο Έμπολα, ο Ζίκα και η ελονοσία. Χωρίς προηγούμενο είναι και οι δυνατότητες που προσφέρονται για την ανθρωπιστική βοήθεια. Με την ανάλυση δεδομένων, εντοπίζονται οι ανάγκες των ανθρώπων, πού και πότε κινδυνεύουν ή χρήζουν βοήθειας και συνακόλουθα κατανέμονται πιο αποτελεσματικά οι πόροι.

Ωστόσο, πολλά έχουν ακόμα να γίνουν. Για παράδειγμα, μόνο το 13% των κρατών προβλέπει προϋπολογισμό για την στατιστική σχετικά με τα φύλα. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο χάσμα στα δεδομένα των φύλων. Την ίδια στιγμή, 77 από τα 155 κράτη που εποπτεύονται δεν διαθέτουν επαρκή δεδομένα για τη φτώχεια.

«Υπάρχει ένας απαράβατος νόμος στην αναπτυξιακή έρευνα, σύμφωνα με τον οποίο αν συναντηθούν δύο ή περισσότεροι ερευνητές, αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν να διαμαρτύρονται για το πόσο κακά είναι τα δεδομένα που διαθέτουν», δήλωσε η Δρ. Claire Melamed, εκτελεστική διευθύντρια της Παγκόσμιας Σύμπραξης για τα δεδομένα βιώσιμης ανάπτυξης.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, πάνω από 1000 ειδικοί δεδομένων και πανεπιστημιακοί στατιστικολόγοι, ΜΚΟ, ιδιωτικός τομέας και κυβερνήσεις θα συναντηθούν στο Κέιπ Τάουν για το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ Δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών, που φιλοδοξεί να βελτιώσει τη χρήση των δεδομένων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΟΗΕ θα δρομολογήσει το Σχέδιο Παγκόσμιας Δράσης του Κέιπ Τάουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο ζητά από τις κυβερνήσεις, τους ηγέτες και τη διεθνή κοινότητα να δεσμευτούν για την ανάληψη βασικών δράσεων σε έξι στρατηγικούς τομείς: συντονισμός και ηγεσία, πρωτοπορία και εκσυγχρονισμός των εθνικών στατιστικών συστημάτων, διάδοση των δεδομένων βιώσιμης ανάπτυξης, συμπράξεις, κινητοποίηση πόρων.

Γνωρίζουμε τι μπορούν να κάνουν τα δεδομένα και τον αντίκτυπό τους. Το Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτά χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε όλοι να ωφελούνται και κανείς να μην μένει πίσω.

Για περισσότερα, εδώ

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ για τη Διεθνή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία - 2 Δεκεμβρίου 2016

IDPD Logo rev.4 300 768x576

Μπαν Κι-Μουν: Ας εργαστούμε από κοινού για τη δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε έναν ανοικτό και βιώσιμο κόσμο που αγκαλιάζει την ανθρωπότητα με όλη τη διαφορετικότητά της.

Περισσότερα...

Μηνυμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας

toilet
 
19 Νοεμβρίου 2016
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας έχει σκοπό να ενημερώσει και να εμπνεύσει δράσεις για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης - ενός ζητήματος που συχνά παραμελείται και περιβάλλεται από ταμπού.
Η φετινή επέτειος εστιάζει στο ζήτημα «τουαλέτα και εργασία» και στην επίδραση της υγιεινής -ή της έλλειψής της- στην καθημερινή διαβίωση και το εργασιακό περιβάλλον.
Η τουαλέτες παίζουν βασικό ρόλο στη δημιουργία ισχυρής οικονομίας.  Η έλλειψη τουαλέτας στο χώρο δουλειάς και το σπίτι έχει σοβαρές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων της κακής υγείας, που οδηγεί στην απουσία από την εργασία, της έλλειψης συγκέντρωσης, της εξάντλησης και της μειωμένης παραγωγικότητας. Περίπου το 17 τοις εκατό των θανάτων στον χώρο εργασίας οφείλεται σε μετάδοση ασθενειών στη δουλειά.
Η πρόσβαση στο νερό, την αποχέτευση και την υγιεινή μπορεί να δώσει ώθηση στις οικονομίες.  Περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια χάνονται ετησίως εξαιτίας των ανεπαρκών εγκαταστάσεων υγιεινής και του ακατάλληλου νερού.  Κάθε δολάριο που επενδύεται σε νερό και αποχέτευση αποδίδει σε οικονομικά οφέλη 4.
Και όμως, τουλάχιστον 2.4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε τουαλέτα και μοχθούν να παραμείνουν υγιείς, να κρατήσουν τα παιδιά τους στη ζωή και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον.  Η επένδυση στις κατάλληλες τουαλέτες είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες και τα κορίτσια, ώστε να απολαμβάνουν ιδιωτικές, καθαρές και ασφαλείς δομές για την έμμηνο ρήση και την ασφαλή εγκυμοσύνη.
Με τον Στόχο 6 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη η διεθνής κοινότητα καλείται να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην τουαλέτα μέχρι το 2030.  Η εξασφάλιση αυτού του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος -δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση- ωφελεί ανθρώπους, επιχειρήσεις και την οικονομία. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη θα απολαμβάνουν επαρκείς και δίκαιες υπηρεσίες υγιεινής.