Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

4.jpg   

ΣΤΟΧΟΣ 4 - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Φίλιππος Πλιακούτας, Καθηγητής στα Εκπαιδευτήρια Αργύρη Λαιμού και τα παιδιά της Δ2 τάξης 
Ελένη Ζωγραφάκη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ 
Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΑΠ