Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

13.jpg    

ΣΤΟΧΟΣ 13 -  ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής της Greenpeace στην Ελλάδα
Μαργαρίτα Καραβασίλη, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Πρώην Γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ
Γρηγόρης Τσάλτας, Πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και  Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαντολογικής 'Ερευνας και Κατάρτισης
Κυριάκος Ψύχας, Προϊστάμενος Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας