Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ και ο καθημερινός αγώνας για την ειρήνη

588778

'Αρθρο των Hervé Ladsous, Βοηθού Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις και της Ameerah Haq Βοηθού Γενικού  Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων (tovima.gr)

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Eιρηνευτικές Eπιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών