Mandag, 18 november 2019

FN på dit sprog

Millenniumtopmødets udviklingsmål

mdg graphic MDG1På Millenniumtopmødet, som blev afholdt på FN's hovedkvarter i New York i september 2000, blev verdens stats- og regeringsledere enige om et antal fælles tidsbundne mål for fremtidig udvikling. Man enedes om at bekæmpe fattigdom, sult, sygdomme, analfabetisme, forringelse af miljøet og diskrimination af kvinder. Målene blev skrevet ind i Millenniumerklæringen. Man besluttede samtidigt at arbejde for at fremme udvikling, herunder navnlig otte mål for udvikling. Disse otte særlige mål kaldes 2015 Målene eller Millenniumtopmødets udviklingsmål.

FN's generalforsamling bad generalsekretær Kofi Annan om at fremlægge en årlig rapport for, hvorledes arbejdet med at realisere målene fra Millenniumtopmødet udviklede sig. Den første statusrapport blev præsenteret i 2002 og vurderer, hvor langt man er nået i opfyldelse af målene, samt bringer forslag til nødvendige tiltag for at komme videre.

MillenniumProject.gifDen anden statusrapport blev fremlagt i september 2003. I denne rapport opfordrer Kofi Annan verdens lande til at arbejde for enighed efter splittelsen omkring Irak-krigen, og at enes om hvilke trusler menneskeheden står over for i dag. Generalsekretæren opfordrer også medlemslandene til ikke at vige tilbage for reformer af FN og andre internationale organer, hvis det er nødvendigt for at øge deres effektivitet.

Ved at klikke dig ind på nedenstående links kan du læse mere om, hvordan det går med implementeringen af Millenniumtopmødets udviklingsmål.

Under faktabladene finder du information om FN's rolle i arbejdet med at realisere Millenniumtopmødets udviklingsmål (2015 Målene), og om de såkaldte landerapporter om 2015 Målene, som sætter fokus på de forskellige landes arbejde med at implementere 2015 Målene.

Under de forskellige mål præsenteres 2015 Målene gennem overskuelige grafer, der illustrerer hvilke resultater, der er opnået i de forskellige regioner.

Faktablade og status for 2015 Målene i følge den første statusrapport fra 2002:

Relateret materiale:
FN ser fremskridt i reducering af verdens fattigdom, selvom krisen fortsætter.
Generalsekretærens 2004 rapport om implimenteringen af millenniumerklæringen (PDF)

António Guterres' meddelelse i forbindelse med FN-dagen den 24. oktober 2019.

Banner
Banner
Banner
Banner