Onsdag, 13 november 2019

FN på dit sprog

Information om FN

FN flag, unric

De Forenede Nationer blev grundlagt efter 2. verdenskrig den 24. oktober 1945 af 51 lande, der dermed forpligtede sig til at bevare fred gennem internationalt samarbejde og kollektive sikkerhedstiltag. Med et totalt medlemskab på 193 lande er næsten alle verdens nationer i dag med i FN.

Når et land optages som medlem af de Forenede Nationer, betyder det, at de accepterer betingelserne i FN-pagten, som er en international traktat, der opstiller de grundlæggende principper for internationale forbindelser. Ifølge pagten har FN fire formål: at vedligeholde international fred og sikkerhed; at udvikle venskabelige forhold mellem nationer; at samarbejde om at løse internationale problemer; at fremme respekt for menneskerettighederne; og at være centrum for samordning af nationers handlemåder.

De Forende Nationer er ikke en verdensregering og den udsteder ikke love. I stedet bidrager den til at løse internationale konflikter og til at formulere politikker i sager, der har betydning for os alle. I FN har alle medlemstater – både store og små, rige og fattige og uagtet politiske holdninger og sociale systemer – en stemme til at blive hørt og en stemme at afgive i denne proces.
 

 

Grundlæggende FN-dokumenter

 

António Guterres' meddelelse i forbindelse med FN-dagen den 24. oktober 2019.

Banner
Banner
Banner
Banner