fredag, 19 december 2014
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

UNRIC-kampanjer

För att såväl informera som engagera den europeiska allmänheten i FN:s verksamhet beslöts det 2007 att lansera en årlig europeisk informationskampanj. Målet är att lyfta fram det mest relevanta temat för den europeiska publiken bland FN:s målsättningar, samtidigt som man tar det civila samhällets, samt statliga och institutionella prioriteringar i beaktande.

År 2008 valde vi 60-årsdagen för Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, och KnowYourRights2008 (känn dina rättigheter) blev vår första kampanj. Förenta Nationernas klimatkonferens, som gick av stapeln i Köpenhamn i december 2009, var grund för vår andra kampanj som fick namnet CoolPlanet2009.

År 2010 fyllde FN:s millenniedeklaration 10 år. Millenniemålen framhölls genom vår första europeiska reklamtävling - WeCanEndPoverty2010  (vi kan avskaffa fattigdomen).

UNRIC fick ett lysande tillfälle att visa sitt stöd genom ytterligare en reklamkampanj då FN:s nya enhet för jämställdhet och kvinnors makt, UN Women, grundades år 2011. Reklamkampanjen, den andra i ordningen, som även var den fjärde allmänna informationskampanjen, bar namnet Create4theUN: Say No to Violence Against Women 2011.(skapa för FN: Nej till våld mot kvinnor 2011)

År 2012 var Rio+20 ett självklart val, med “Vatten” som huvudtema. UNRIC ordnade en reklamtävling med betydelsen av att spara vatten för framtida generationer som tema.

År 2013 deltar UNRIC i FN:s miljöprograms kampanj Think. Eat. Save. genom att ordna en reklamtävling med matavfall som tema. Tävlingen ordnas tillsammans med Nordiska ministerrådet och är riktad till Norden, Baltikum och nordvästra Ryssland.

 


 THink.Eat. Save 

screenshot400

 

 RIO+20: The Future We Want – Drop by Drop

 alt

Den europeiska reklamtävlingen är en del av The Future We Want (framtiden vi vill ha), FN:s globala kampanj, vars slutmål är RIO+20 – konferensen i juni 2012.

Syftet är att skapa en reklam som inspirerar till att spara vatten - nu och för kommande generationer. Kampanjen är riktad till såväl professionella som amatörer i 48 europeiska länder, och målet är en tidningsreklam med tävlingens logo som inspirerar allmänheten på ett positivt sätt.

Besök hemsidan  http://www.dropbydrop.eu/

 

 

Create4theUN: Nej till våld mot kvinnor

alt 

År 2011 föddes namnet för vår tävling: Create4theUN (skapa för FN). Vi slog samman våra krafter med UN Women och uppmanade kreativa européer att skapa reklambilder med temat ”Nej till våld mot kvinnor”. Vi fick över 2700 bidrag från 42 länder.

Besök hemsidan  http://www.create4theun.eu/

 

 

WeCanEndPoverty2010

 alt

År 2010 beslöt vi att be den kreativa allmänheten om hjälp för att påminna världens ledare om millennietoppmötet 2000 och deras historiska löfte att utrota den absoluta fattigdomen före år 2015. Vi samarbetade med såväl andra FN -informationscentra som de största europeiska tidningarna för att sprida ordet. Vi blev inte besvikna – vi mottog över 2000 bidrag från 32 länder.

Besök hemsidan  http://www.wecanendpoverty.eu/

 

 

COOLPLANET 2009

 alt

Vår planet är cool, låt oss bevara den som sådan.

För att öka medvetenheten om klimatförändring och FN:s konferens i Köpenhamn bad vi allmänheten lägga in sina bidrag på vår webbsida.

Besök hemsidan  http://www.coolplanet2009.org/

 

 

KNOW YOUR RIGHTS

KnowYourRights2008 

För att kunna göra anspråk på sina rättigheter måste man vara medveten om dem. 60-årsdagen för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1900-talets kanske mest betydande dokument, markerades under internationella dagen för mänskliga rättigheter år 2008. Allmänheten över hela Europa uppmuntrades att lämna sina inlägg och initiativ på vår vägg för evenemang (Wall for Events).

Besök hemsidan  http://www.knowyourrights2008.org/

 

 

"Saker och ting är inte perfekta här. Men det är ändå bättre än i mitt hemland."
Idag är var sjunde människa en migrant.

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

MPC Banner 430x258 MyGreen City Call for Swedish

Annons
Annons
Annons