tisdag, 28 mars 2017
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Nyhetsbrevet diskuterar bland annat The Elders med President Ahtisaari och följer med miljön under World Water Week och på Tara expeditionen

tara expedition in Arctic

I  UNRICs Nordiska nyhetsbrev talar vi den här gången med kaptenen för Tara, en vetenskaplig expedition i Arktis på väg till Grönland. Den finska Nobelprismottagaren Martti Ahtisaari, berättar åt UNRIC att han anslöt sig till den exklusiva gruppen av globala statsmän och kvinnor, The Elders, på grund av hans beundran för Nelson Mandela. 

Vi följer även Jan Eliasson, vice generalsekreterare för FN under World Water Week i Stockholm.

Som månadens nordiska profil intervjuade vi Margunn Indrebø Alshaikh, hon jobbar för UNDP i Sudan och har speciell kännedom om situationen mellan Sudan och Sydsudan.
talar med kaptenen för Tara, en vetenskaplig expedition till Arktis.

Den europeiska unionen har under sina 60 år bidragit till att förhindra konflikt - en av FN:s största prioriteter.

Annons
Annons
Annons