söndag, 21 december 2014
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Information om FN

 banneraboutun.jpg
 

Information om FN

Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Organisationen bildades den 24 oktober 1945 och hade då 51 medlemsländer. Idag har antalet medlemmar ökat till 193.

FN-systemet finns i nästan hela världen och innehåller bland annat 14 fackorgan som är verksamma inom en rad skilda områden. Dessutom består FN av 35 program, fonder och andra underorgan med ansvar för skilda frågor. Tillsammans med själva FN och fackorganen utgör dessa organ FN-systemet.

 

  Flaggen 
 

   

 

"Saker och ting är inte perfekta här. Men det är ändå bättre än i mitt hemland."
Idag är var sjunde människa en migrant.

Annons
Annons
Annons