måndag, 21 april 2014
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Humanitära frågor

bannerhumanitar.jpg

När att land utsätts för krig, svält eller naturkatastrofer, hjälper FN med humanitärt bistånd. En del av detta bistånd kommer direkt från FN:s organisationer och program, bl.a. FN:s flyktingkommissarie (UNHCR), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Världshälsoorganisationen (WHO), Världslivsmedelsprogrammet (WFP), FN:s barnfond (UNICEF) och FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

refugees.jpg


Läs mer: Läs mer på engelska:FN:s officiella hemsida - Humanitära frågor

Hur är det att vara flykting?

 

”Mot alla odds” är ett webbspel där du kan känna på vad det kan innebära att vara tvungen att lämna sitt land - att bli flykting. I spelet går du igenom alltifrån själva flykten, svårigheter på vägen till ett nytt land och slutligen hur det är att finna sig till rätta i en främmande miljö i det nya landet.

Förutom själva spelet hittar du information, intervjuer med flyktingar som berättar om sina upplevelser och korta filmsekvenser som beskriver situationer där förtryck förekommer. Du kan också läsa om vad som görs för att hjälpa och skydda flyktingar runt om i världen.

För ytterligare information, kontakta UNHCR:s kontor i Stockholm http://www.unhcr.se/se/index.HTM
OBS: För att kunna spela måste du installera Flash 5 plugin på din dator. Du kan ladda ner det utan kostnad här: www.macromedia.com

www.motallaodds.org

Dags att kräva toaletter och sanitetsmöjligheter för alla - ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Annons
Annons
Annons