söndag, 29 mars 2015
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN-kalender - Årtionden

Artikelindex
FN-kalender
FN-veckor
Internationella år
Årtionden
Alla sidor

Internationella årtionden
 
2014-  2024 FN:s årtionde för hållbar energi för alla (A/RES/67/215)
2011-  2020 Tredje internationella årtiondet för avskaffande av kolonialism (A/RES/65/119)
2011-  2020 FN:s årtionde för biodiversitet (A/RES/65/161)
2011-  2020 Årtiondet för trafiksäkerhet (A/RES/64/255)
2010-  2020 FN:s årtionde för öknar och bekämpning av ökenutbredning (A/RES/62/195)
2008 - 2017 Andra årtiondet för att utrota fattigdomen (A/RES/62/205)
2006 - 2016 Årtiondet för återhämtning och hållbar utveckling för regionen som drabbades av Tjernobyl olyckan (A/RES/62/9)
2005 - 2015 Internationella årtiondet för handling: Vatten för liv  (A/RES/58/217)
2005 - 2014 FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling (A/RES/57/254)
2005 - 2014 Andra internationella årtiondet för världens ursprungsfolk  (A/RES/59/147)
2003 - 2012 FN:s årtionde för läs- och skrivkunnighet: Utbildning för alla (A/RES/56/116)
2001 - 2010 Internationella årtiondet för fredskultur och icke-våld för världens barn (A/RES/59/143)
2001 - 2010 Årtiondet för bekämpning av malaria i utvecklingsländer, särskilt i Afrika (A/RES/60/221)
2001 - 2010 Andra internationella årtiondet för avskaffande av kolonialism (A/RES/55/146)

Mera information (på engelska)
Tidigare dagar,  år och årtiondenPå lördag 28 mars kl 20.30 är det dags för #EarthHour!
#ChangeClimateChange

Annons
Annons
Annons