tisdag, 31 mars 2015
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN-kalender - Internationella år

Artikelindex
FN-kalender
FN-veckor
Internationella år
Årtionden
Alla sidor

Internationella år
2015 Internationella året för ljus och ljusbaserad teknologi (A/RES/68/221)
2015 Internationella året för jordmån (A/RES/68/232)
2014 Internationella året för små önationer under utveckling (A/RES/67/206)
2014 Internationella året av solidaritet för det palestinska folket (A/RES/68/12)
2014 Internationella året för kristallografi (A/RES/66/284)
2014 Internationella året förfamiljejordbruk (A/RES/66/222)
2013 Internationella året för quinoa
2013 Internationella året för samarbete kring vatten (A/RES/65/154)
2012 Internationella året för hållbar energi för alla (A/RES/65/436)
2011 Internationella året för människor av afrikanskt ursprung (A/RES/64/169)
2011 Internationella kemiåret (A/RES/63/209)
2011 Internationella året för skogar (A/RES/61/193)
2011 Internationella ungdomsåret (12 augusti 2010- 11 augusti 2011) (A/RES/64/134)
2010 Internationella ungdomsåret (12 augusti 2010- 11 augusti 2011) (A/RES/64/134)
2010 Internationella året för samverkan mellan kulturer (A/RES/62/90)
2010 Internationella året för biologisk mångfald (A/RES/61/203)
2009  Internationella året för försoning (A/RES/61/17)
2009  Internationella året för naturfiber (A/RES/61/189)
2009  Internationella astronomiåret (A/RES/62/200)
2009  Internationella året för undervisning om mänskliga rättigheter (A/RES/62/171)
2008  Internationella potatisåret (A/RES/60/191)
2008  Internationella året för planeten Jorden (A/RES/60/192)
2008  Internationella språkåret (A/RES/61/266)
2008  Internationella året för sanitet (A/RES/61/192)
2008  Internationella året för gorillan [UNEP och UNESCO]
2007  Internationella året för polarområdena [WMO]
2006  Internationella året för öknar och ökenutbredning (A/RES/58/211)
2005  Internationella året för mikrofinansiering (A/RES/53/197)
2005  Internationella året för idrott och idrottsundervisning (A/RES/58/5)
2005  Internationella fysikåret (A/RES/58/293)
2004 Internationella risåret (A/RES/57/162)
2004 Internationella året till minne av slaveriet och dess avskaffande (A/RES/57/195)
 


Syrien är världens farligaste plats för barn. Unicef har illustrerat Amals historia.

Annons
Annons
Annons