söndag, 26 juni 2016
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Ekonomisk och social utveckling

 bannerecosoc.jpg
 

En förutsättning för bestående världsfred är en social och ekonomisk utveckling som gynnar alla. Denna koppling erkänns i FN-stadgan, som ålägger FN att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande som en av dess huvuduppgifter. Därför används större delen av FN:s resurser - mätt i budgetmedel och personalinsatser - till ett stort antal program och åtgärder som syftar till bättre levnadsvillkor för alla människor.

 

Nedan finner du temasidor om många aktuella ämnen.

alt

 Millenniemålen

alt
LDC länderna
alt
Kvinnor
altalt
Ungdomsfrågor

altalt
Fattigdom

altBrottsbekämpning
HumsettSE.jpg GlobalizationSE.jpg Democracy.jpg


WomenSE.jpg PopulationSE.jpg

 


Läs mer på engelska:

 

 

 

Vi står på flyktingarnas sida - gör du det också? #WithRefugees

Annons
Annons
Annons