fredag, 06 mars 2015
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Månadens nordiska nyhetsbrev ute nu!

intro

I månadens nordiska nyhetsbrev fokuserar vi på det nordiska utvecklingsbiståndet. Debatten gällande den nya biståndsagendan har satt igång, och trots den ekonomiska krisen har de nordiska länderna bibehållit sin höga biståndsnivå – och i vissa fall t.o.m. ökat den. Vi fann att nordbor generellt är positivt inställda till biståndet, fastän de är lyckligt ovetande om alla framgångar biståndet haft i fattiga länder och tror att världen är värre än den egentligen är. Vi har även talat med Camilla Brückner, chef för UNDP:s nordiska kontor, och tagit oss en titt på hur internationella organisationer använder sig av sociala medier.

#Kvinnodagen2015

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

UN70-Logo Swedish

Annons
Annons
Annons