tisdag, 31 mars 2015
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Sydsudan i behov av 84 miljoner dollar för att hantera livsmedelssäkerheten

WFP Providing Food Assistance in Pibor, South Sudan

27 augusti 2013- Förenta Nationernas mathjälpsorgan sade att de behöver 84 miljoner dollar för att utöka sitt bistånd till fler än 2,8 miljoner människor i behov i Sydsudan. FN:s livsmedelsporgram (WFP) hjälper för tillfället 1,7 miljoner människor runt om i landet, men för att utöka hjälpen till alla de 2,8 miljoner som behöver stöd utan att avbryta pågående assistans, krävs ytterligare finansiering.

Förra månaden påbörjade organet krisverksamhet i delstaten Jonglei. Verksamheten inkluderade helikoptertransport av hjälp. Än så länge har WFP distribuerat mat till fler än 30 000 människor i området och ämnar distribuera mat till ytterligare 60 000 förrän slutet av året.

WFP:s talesperson, Elisabeth Byrs, berättade för media i Genève, att assistans även behövs i Pibor eftersom regnsäsong gjort området oåtkomligt. WFP har redan hyrt några helikoptrar för mat distribuering, men fler behövs för att nå alla i nöd.

Den globala akuta undernäringen bland barn under fem år ligger vid 11 procent. Emellertid är den siffran avsevärt högre i delstaterna Jonglei, Lakes, Unity och Warrap, där den allmänna undernäringsnivån ligger mellan 14 och 21 procent, tillade Byrs.

Enligt FN drabbas fler än 4 miljoner människor av osäkra livsmedelförhållanden i Sydsudan. Över 70 000 människor är internflyktingar som flytt från och med början av året och dessutom ger landet skydd för cirka 220 000 flyktingar, främst från Sudan.

Syrien är världens farligaste plats för barn. Unicef har illustrerat Amals historia.

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

UN70-Logo Swedish

Annons
Annons
Annons