fredag, 19 december 2014
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

UNODC: Den globala barnhandeln ökar

child labour2

13.12.2012 – Den globala rapporten över människohandel 2012 publicerades igår i Wien av FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC. Rapporten visar att 27 % av alla offer för människohandel, som officiellt kartlagdes mellan 2007 och 2010, är barn. Detta innebär en ökning på sju procent från perioden 2003-2006.

Oroande är också det ökade antalet av flickor, som nu utgör två tredjedelar av alla offer. Flickorna står för 15 till 20 % av det totala antalet offer för människohandel som kunnat påvisas, medan pojkar utgör omkring 10 %. Rapporten baserar sig på officiell data från 132 länder.

Majoriteten av offren är kvinnor, 55-60 % globalt. Emellertid har den totala proportionen av kvinnor och flickor ökat till 75 % medan män står för 14 % av det totala antalet. Siffrorna är dock inte uniforma eftersom ungefär var fjärde offer som upptäcks är av manligt kön.

Yury Fedotov, chef för UNODC, erkänner att det finns luckor i såväl kännedomen om denna brottsform som i behovet för täckande data om såväl förövare, offer och handelsrutter och –mönster. Antalet offer beräknas för nuvarande i miljoner.

Mellan 2007 till 2010 kunde offer från 136 olika länder påvisas i 118 länder. Under denna period identifierades även 460 olika rutter. Ungefär hälften av all människohandel ägde rum inom samma region, och 27 % inom nationella gränser. Undantaget utgörs av mellanöstern, där majoriteten av offren kommer från östra och södra Asien.

Offer från Ostasien har påvisats i mer än 60 länder, vilket för den den mest geografiskt utspridda gruppen i världen.

Det finns märkbara skillnader i de påvisade formerna av exploatering. I Afrika och Asien rör det sig till största delen om människohandel för tvångsarbete, medan sexuell exploatering är vanligare i Europa och i Amerika. Dessutom kunde människohandel för organtransplantering påvisas i 16 länder runtom i världen.

Rapporten slår larm gällande straffbarheten – 16 % av de länder som bidragit till rapporten hade inte registrerat en enda dom för människohandel mellan åren 2007–2010. De goda nyheterna är att 154 länder har ratificerat FN:s människohandelsprotokoll som UNODC övervakar. Stora framsteg har gjorts inom lagstiftning, och 83 % av länderna har nu lagar som, i enlighet med protokollet, kriminaliserar människohandeln.

"Saker och ting är inte perfekta här. Men det är ändå bättre än i mitt hemland."
Idag är var sjunde människa en migrant.

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

MPC Banner 430x258 MyGreen City Call for Swedish

Annons
Annons
Annons