torsdag, 27 oktober 2016
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Köpenhamn får ett FN-museum

Köpenhamn får ett FN-museum

26.10.2016 – Det nya FN-muséet i Köpenhamn kommer att bli ett globalt museum, vars syfte är att upplysa besökarna om Förenta nationernas arbete och värderingar. Muséet kommer att bestå av tre delar: med ett fysiskt museum i Köpenhamn, en virtuell... Läs mer

Ökande nivåer av hunger och felnäring i krigshärjade Jemen

Ökande nivåer av hunger och felnäring i krigshärjade Jemen

26.10.2016 – FN:s livsmedelsprogram (WFP) är alltmer bekymrad över den förvärrade livsmedelssituationen och den ökande graden av felnäring bland barn i Jemen - särskilt i... Läs mer

Vad som inte kan mätas, kan inte heller hanteras

Vad som inte kan mätas, kan inte heller hanteras

25.10.2016 - Internationella experter och förespråkare för kvinnors rättigheter möts på det sjätte globala mötet gällande jämställdhetsstatistik (6th Global Forum on Gender Statistics) i Helsingfors... Läs mer

Den ”osynliga mördaren” och dennes 7 miljoner offer

Den ”osynliga mördaren” och dennes 7 miljoner offer

25.10.2016 – 7 miljoner människor dör varje år på grund av den samma ”osynliga mördaren”: luften som vi andas. Urbaniseringen, industrialiseringen, transport och kemiska ämnen... Läs mer

Mänskligheten har gått in i en tid präglad av hållbarhet

Mänskligheten har gått in i en tid präglad av hållbarhet

24.10.2016 – FN-dagen markerar årsdagen för ikraftträdandet av FN-stadgan den 24 oktober 1945. Med ratificerandet av detta dokument av majoriteten av de stater som undertecknade... Läs mer

Fördelarna med att investera i flickor

Fördelarna med att investera i flickor

21.10.2016 – Om varje 10-årig flicka i utvecklingsländerna hade möjlighet att slutföra sin gymnasieutbildning, skulle stater generera 21 miljarder dollar varje år. Detta fastställer Förenta... Läs mer

De nordiska länderna kommer att diskutera hållbar utveckling

De nordiska länderna kommer att diskutera hållbar utveckling

20.10.2016 – Förenta nationerna antog förra året 17 globala mål för hållbar utveckling, som man strävar efter att förverkliga fram till 2030. På nordiska rådets... Läs mer

FN förbereder sig för en massflykt på 1 miljoner människor från Mosul

FN förbereder sig för en massflykt på 1 miljoner människor från Mosul

19.10.2016 – FN:s flyktingorgan (UNHCR) förbereder sig nu för ”det värsta”, då det förväntas att hundratusentals familjer i Mosul kan behöva fly för sina liv. Den... Läs mer

Undersökning avslöjar utbrett utnyttjande av migranter

Undersökning avslöjar utbrett utnyttjande av migranter

18.10.2016 – Enligt en rapport, som publicerats av Internationella organisationen för migration (IOM), har nästan tre fjärdedelar av de migranter som kommit till Europa via... Läs mer

Aktuellt

9 av 10 människor andas luft som inte är ren. Luftföroreningar är en osynlig mördare som vi stöter på överallt. #BreatheLife 

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons