mandag, 20 oktober 2014
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Bistand i krisetid.

intro

I denne månedens nyhetsbrev tar vi en nærmere titt på nordisk bistand, dette er i anledning debatten om en ny bærekraftig utviklings agenda post-2015, som tar fart. På tross av finanskrisen har de nordiske landene holdt fast ved deres høye bistandnivå, og i noen tilfeller økt den ytterligere.

Vi finner ut at den nordiske befolkningen støtter det satte bistandnivået, selv om de er uvitende om resultatene bistanden fører til.

Vi har tatt en prat med Camilla Brückner, denne månedens nordiske profil, direktør for UNDPs nordiske kontor i København, og ser på hvordan internasjonale organisasjoner benytter seg av sosiale medier.
FN-dagen er viet til å gjøre menneskene i verden oppmerksom på FNs mål og prestasjoner, og sikre oppslutning om FNs arbeid. 

Banner
Banner
Banner