tirsdag, 23 januar 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Stopp vold mot kvinner

vaw
Kvinner blir utsatt for vold i hvert hjørne av verden. Overgriperen er som oftest noen kvinnen kjenner – hennes ektemann, en slektning eller venn.

Vold mot kvinner er et av vår tids mest utbredte, systematiske og grusomme menneskerettighetsbrudd, i tillegg til å være et ekstremt eksempel av stadig mangel på likestilling mellom kjønnene. Dette er et problem som omfatter alle land, kontinenter og kulturer. Over 600 millioner kvinner bor i land der vold i hjemmet ikke regnes å være en kriminell handling.

Vold rammer millioner av kvinner og deres samfunn, og hindrer dermed utvikling, samt at det koster land milliarder hvert år i helsetjenester og tapt produktivitet.

Det anslås at opp mot syv av ti kvinner verden rundt kommer til å bli slått, voldtatt, mishandlet eller lemlestet i løpet av sin levetid.

FN har et eget fond for bekjempelse av vold mot kvinner og jenter, som du kan støtte her.


FNs generalsekretær António Guterres slår alarm om verdens tilstand i sin nyttårstale


Banner
Banner
Banner