søndag, 30 april 2017
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Menneskerettigheter

Human Rights banner
En av FNs første oppgaver var å formulere Verdenserklæringen om menneskerettighetene, en historisk proklamasjon om de grunnleggende rettighetene og frihetene menn og kvinner besitter: retten til liv, frihet, nasjonalitet, tankefrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet, retten til å arbeide, å ta utdannelse og til å delta i sitt lands styre, samt mange andre rettigheter.

Eleanor Roosevelt holding a poster with the Universal DeclarationFNs offisielle side om menneskerettigheter kan du lese mer om:

Generalsekretærens kampanje for å stoppe vold mot kvinner: innsats, aktiviteter, kontakter, erklæringer og ressurser.

FNs bekjempelse av seksuell vold i konfliktsituasjoner: oppdateringer, nyheter, vitnesbyrd og ressurser.

Folkemord: bakgrunn, mandat, det rådgivende utvalg, erklæringer og publikasjoner.

Urfolk: nyheter og ressurser.

Barn og væpnet konflikt: spørsmål, konflikter, viktige dokumenter og medier.

Holocaust og FNs Outreach Programme: om programmet, nøkkeldokumenter og begivenheter.

Handikap: FNs konvensjon, nyheter, rapporter og mandat.

Spesialrapportører på menneskerettighetsområdet: liste over emner, mediesenter, møter, arrangementer, publikasjoner og ressurser.FNs Miljøprogram (UNEP) søker etter "Young Champions of the Earth"! Er du en av dem?


Banner
Banner
Banner