torsdag, 08 desember 2016
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

FNs generalsekretær Ban Ki-moon

 ban_ki-moon.jpg
Ban Ki-moon fra Sør-Korea, De Forente Nasjoners åttende generalsekretær, tiltrer stillingen med 37 års erfaring fra både regjering og den globale scenen.

Karrierehøydepunkter
På tidspunktet for hans valg som generalsekretær, var Ban utenriks- og handelsminister i hjemlandet. Hans lange embetstid i ministeriet besto av stillinger i New Delhi, Washington D.C. og Wien, i tillegg til en rekke andre embeter inkludert presidentens utenrikspolitiske rådgiver, presidentens sjefsrådgiver for nasjonal sikkerhet, viseminister for politisk planlegging og generaldirektør for amerikanske forhold. Gjennom disse stillingene var hans ledende visjon en fredlig halvøy, med en økende betydning for fred og velstand i regionen og den videre verden.

Ban har lang tilknytning til FN, helt fra 1975 da han arbeidet for utenriksdepartementets avdeling for De forente nasjoner. Dette arbeidet ble utvidet med årene, med utnevnelsen til førstesekretær ved Sør-Koreas permanente misjon ved FN i New York, direktør for avdelingen for De forente nasjoner ved departementets hovedkvarter i Seoul og ambassadør i Wien, hvor han i 1999 tjente som formann for den forberedende kommisjonen for Organisasjonen for Altomfattende Forbud mot Atomprøvespregninger. I 2001–2002, da han var kabinettsjef under Sør-Koreas presidentskap for Generalforsamlingen, tilrettela han for samlingens umiddelbare vedtagelse av den første resolusjonen som fordømte terroristangrepet den 11. september, og påtok seg en rekke initiativer med det formål å styrke forsamlingens funksjonsevne, og hjalp dermed til med å endre en samling som begynte med krise og forvirring til en som fikk vedtatt en rekke viktige reformer.

Ban har også vært aktivt involvert i saker relatert til mellom-koreanske forhold. I 1992, da han var spesialrådgiver for utenriksministeren, tjente han som viseformann for felleskommisjonen for Sør-Nord atomkontroll som fulgte den historiske felleserklæringen om atomnedrustning av den koreanske halvøy. I september 2005, da han var utenriksminister, spilte han en stor rolle i etableringen av en annen milepælsavtale som hadde som målsetning å stimulere fred og stabilitet på den koreanske halvøy, vedtagelsen av seksnasjoners-forhandlingenes felleserklæring om løsningen på det nordkoreanske atomspørsmålet.

Utdannelse

Ban oppnådde bachelorgraden i internasjonale relasjoner ved det nasjonale Universitetet i Seoul i 1970. I 1985 fullførte han mastergraden i offentlig administrasjon fra Kennedy Statsskole ved Harvard Universitetet.

Priser og utmerkelser

Ban har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser, medaljer og utmerkelser. I 1975, 1986 og igjen i 2005 ble han tildelt Sør-Koreas høyeste utmerkelse for tjeneste for sitt land.

Personlig

Ban ble født den 13. juni 1944. Han og hans kone, Yoo (Ban) Soon-taek, som han møtte på gymnaset, har en sønn og to døtre. I tillegg til koreansk snakker Ban engelsk og fransk.
 

Menneskerettighetsdagen markerer dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt, 10. desember 1948.

Banner
Banner
Banner