torsdag, 24 april 2014
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

FN kalender

FN dager:

Januar:
27. Internasjonal minnedag for ofrene for holocaust

Februar:
4. Verdens kreftdag
6. Internasjonal dag for nulltoleranse mot kvinnelig kjønnslemlestelse (WHO)
13. Verdens radiodag
20. Verdens dag for sosial rettferdighet
21. Internasjonal morsmålsdag (UNESCO)

Mars:
1. Verdensdagen mot diskriminering (UNAIDS)
3. Verdens naturdag
8. Internasjonal kvinnedag
20. Internasjonal dag for glede
21. Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering
21. Verdens poesidag (UNESCO)
21. Internasjonal dag for Nowruz
21. Internasjonal dag mot rasediskriminering
21. Verdensdagen for Downs syndrom
21. Internasjonal dag for skog
22. Internasjonal dag for vann
23. Den meteorologiske verdensdagen (WMO)
24. Verdens Tuberkulose dag (WHO)
24. Internasjonal dag for rett til sannhet om grove menneskerettighetsbrudd og for verdighet for ofrene
25. Internasjonal minnedag for ofre for slaveri og transatlantiske slavehandelen
25. Internasjonal dag i solidaritet med FN-ansatte som blir holdt fanget eller er savnet

April:
2. Verdens dag for bevissthet rundt autisme
4. Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
6. Internasjonal dag for sport for utvikling og fred.
7. Verdens helsedag
7. Internasjonal minnedag for refleksjon over folkemordet i Rwanda
12. Internasjonal dag for bemannede romferder
22. Internasjonal Moder Jord-dag
23. Verdens bok- og opphavsrettdag
23. Det engelske språks dag
25. Verdens malaria-dag (WHO)
26. Internasjonal dag for intellektuell eiendom
28. Verdens dag for sikkerhet og helse på jobb
29. Dag til minne om alle ofre for kjemisk krigføring
30. Internasjonal jazzdag (UNESCO)

Mai:
3. Internasjonal dag for pressefrihet
5. Vesak-dagen
8.-9. Minnedager for dem som mistet livet under andre verdenskrig
11-12. Verdens dag for trekkfugler (UNEP)
15. Internasjonal familiedag
17. Internasjonal dag for telekommunikasjon og informasjon
21. Verdensdagen for kulturelt mangfold (UNESCO)
22. Internasjonal dag for biologisk mangfold
23. Internasjonal dag for å ende fødselsfistel
24. "Vesak", fullmånens dag
29. Internasjonal dag for fredsbevarende personell
31. Verdens tobakkfrie dag

Juni:
1. Internasjonal dag for foreldre
4. Internasjonal dag for barn utsatt for aggresjon
5. Verdens miljødag (UNEP)
8. Verdens Havdag
12. Verdens dag mot barnearbeid
14. Verdens blodgiverdag (WHO)
15. Verdens dag for bevissthet om misbruk av eldre
17. Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke
20. Verdens flyktningedag
23. FNs dag for offentlige tjenester
23. Internasjonal dag for verdens enker
25. Internasjonal dag for sjøfolk (IMO)
26. Internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika
26. Internasjonal dag til støtte for torturofre

Juli:
2. Internasjonal dag for kooperativer (første lørdag i juli)
11. Verdens befolkningsdag
18. Nelson Mandela internasjonal dag
28. Verdens dag om hepatitt (WHO)
30. Internasjonal dag for vennskap

August:
9. Internasjonal dag for verdens urfolk
12. Internasjonal ungdomsdag
19. Verdens humanitære dag
23. Internasjonal dag til minne om slavehandelen og dens opphevelse
29. Internasjonal dag mot atomprøvesprengning
30. Internasjonal dag for ofre for tvungen forsvunning

September:
5. Internasjonal dag for veldedighet
8. Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet (alfabetiseringsdagen) (UNESCO)
10. Verdens dag for selvmordsforebygging (WHO)
12. FNs dag for sør-sør samarbeid
15. Internasjonal demokratidag
16. Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget
21. Internasjonal fredsdag
26. Verdens maritimedag
27. Verdens turistdag
28. Verdens rabiesdag (WHO)
28. Verdens hjertedag (WHO) (siste lørdag i september)
29. Internasjonal dag for sjøfart (siste uke av september, valgfri dag)

Oktober:
1. Internasjonal barnedag feires i Norge
1. Internasjonal dag for eldre
2. Internasjonal dag for ikke-vold
5. Verdens lærerdag
7. Internasjonal barnedag (første mandag i oktober)
7. Verdens bosettingsdag (første mandag i oktober)
9. Verdenspostunionens dag
10. Verdensdagen for mental helse (WHO)
10. Verdens synsdag (WHO) (andre torsdag i oktober)
11. Internasjonal jentebarndag
13. Internasjonal dag for reduksjon av omfanget av katastrofer
15. Internasjonal dag for kvinner fra landlige områder
16. Verdens matvaredag (FAO)
17. Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom
24. FN-dagen
24. Internasjonal dag for informasjon om utviklingsspørsmål
27. Verdens dag for audiovisuell kulturarv (UNESCO)

November:
6. Internasjonal dag mot miljø-ødeleggelser i krig og væpnede konflikter
10. Verdens vitenskapsdag for fred og utvikling (UNESCO)
12. Verdens dag mot lungebetennelse (WHO)
14. Verdens diabetesdag
16. Internasjonal toleransedag (UNESCO)
16. Verdens dag for kronisk obstruktiv lungesykdom (WHO)
18. Verdens minnedag for ofre for trafikkulykker (WHO) (tredje søndag i november)
19. Verdens toalettdag
20. Industrialiseringsdag for Afrika
20. FNs internasjonale barnedag
21. Verdens fjernsynsdag
21. Verdens filosofidag (UNESCO)
25. Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
29. Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk

Desember:
1. Verdens AIDS-dag
2. Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri
3. Internasjonal dag for funksjonshemmede
5. Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling
7. Internasjonal dag for sivil luftfart (ICAO)
9. Internasjonal dag mot korrupsjon
10. Menneskerettighetsdagen
11. Den internasjonale fjelldagen
18. Den internasjonale migrasjonsdagen
20. Internasjonal dag for menneskelig solidaritetFN uker:


Første uke i februar: Internasjonal uke for tverreligiøs harmoni

21.-27. mars: Solidaritetsuke for folk som bekjemper rasisme og rasediskriminering

25.-31. mai: Solidaritetsuke for folk i ikke-selvstyrte områder

4.-10. oktober: Internasjonal uke for verdensrommet

24.-30. oktober: NedrustningsukeFN-år:


2014
Internasjonalt år for små utviklings øystater
Internasjonalt år for krystallografi
Internasjonalt år for familieplanlegging


2013
Internasjonalt år for vannsamarbeid
Internasjonalt år for quinoa

2012
Internasjonalt år for kooperativer
Internasjonalt år for bærekraftig energi for alle

2011
Internasjonalt år for skog
Internasjonalt år for mennesker med afrikansk opprinnelse
Internasjonalt år for kjemi

2010-11
Internasjonalt ungdomsår

2010

Internasjonalt år for biologisk mangfold
Internasjonalt år for tilnærming mellom kulturer

2009

Internasjonalt år for forsoning
Internasjonal år for astronomi
Internasjonalt år for naturfiber
Internasjonalt år for læring om menneskerettighetene

2008

Internasjonalt år for poteten
Internasjonalt år for jordkloden
Internasjonalt år for sanitære forhold
Internasjonalt år for språk
Internasjonalt år for gorillaen (UNESCO og UNEP)

2007-8

Internasjonalt polarår (ICSU og WMO)

2006

Internasjonalt år for ørkenområder og forørkning

2005
Internasjonalt år for fysikk
Internasjonalt år for mikrokreditt
Internasjonalt år for idrett og fysisk fostring


    

FNs tiår:

2014-2024: FNs tiår for bærekraftig energi for alle

2011-2020: FNs tredje tiår for eradikeringen av kolonialisme

2011-2020: FNs  tiår for biodiversitet

2011-2020: FNs tiår for veisikkerhet

2010-2020: FNs tiår for bekjempelse av ørkenspredning og tørke

2008-2017: FNs andre tiår for utryddelse av fattigdom

2006-2016: Internasjonalt tiår for gjenoppretting og bærekraftig utvikling for områdene berørt av Tsjernobyl-ulykken i 1986

2005-2014:
2. internasjonale tiår for verdens urbefolkning

2005-2015:
Internasjonalt aksjonstiår: Vann for livet!

2005-2014: FNs utdanningstiår forbærekraftig utvikling

2003-2012: FNs tiår for lese- og skriveferdighet: Utdanning for alle

2001-2010:
Tiår for bekjempelsen av malaria i utviklingsland, særlig i Afrika

2001-2010:
Andre internasjonale tiår for avskaffelse av kolonalisme

2001-2010:
Internasjonalt tiår for fredskultur og ikke-vold for verdens barn

1997-2006:
FNs tiår for utrydding av fattigdom

 

 

 

 

 

 

 

 
   

25. april er Verdensdagen for malaria - invester i fremtiden - bekjemp malaria!

Banner
Banner
Banner