tirsdag, 24 januar 2017
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Kvinner og FN

title

Her kan du lese om utviklingen av FNs politikk for å fremme likestilling mellom kjønn, for å stoppe vold mot kvinner, og å sikre kvinners rettigheter.

Kvinner og FN – et historisk perspektiv

For å lære hvordan kvinners stilling ble en del av FNs agenda, klikk her.

Vold mot kvinner

Les om hvordan vold mot kvinner ble en del av FNs agenda. Klikk her.

Se voldsstatistikk

Les fakta om hva slags vold som rammer kvinner, og hvor mange som er utsatt for vold. Klikk her.


Her kan du se Mariams (11) historie fra UNICEFs nye interaktive dokumentar: #Imagineaschool (forestill deg en skole) som gir en førstehånds beretning om de utfordringene syriske flyktninger møter i sin kamp for tilgang til utdanning.

Banner
Banner
Banner