tirsdag, 09 februar 2016
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Bolivia tillater barnearbeid – under spesielle betingelser

1531916 916985898327648 2003791724550023228 n
28.AUGUST, 2014 - Bolivianske myndigheter har innført en lov som tillater barn å arbeide fra de er 10 år gamle. Loven er iverksatt for å bekjempe den ekstreme fattigdommen i landet.

De fleste land i verden prøver å sette en stopper for barnearbeid ved å gjøre det ulovlig. Bolivia, Sør-Amerikas fattigste land, prøver nå en ny taktikk. Landet vedtok nylig en lov som legaliserer barnearbeid helt ned i 10-årsalderen.

« Barnearbeid eksisterer allerede i Bolivia, og det er svært vanskelig å bekjempe problemet. I stedet for å kriminalisere barnearbeiderne, vil vi derfor beskytte deres rettigheter og øke sikkerheten i forbindelse med det arbeidet de utfører, » forklarer Senator Adolfo Mendoza, en av lovens tilhengere.

Den nye loven stadfester at arbeidsgiveren skal sørge for at barn beskyttes mot økonomisk utnyttelse, mot arbeid som forhindrer dem i å få en utdannelse, mot arbeid som foregår i farlige eller uhygieniske forhold og mot arbeid som truer barns utvikling og verdighet.

Den nye loven gjør i alt 21 forskjellige former for farlig arbeid for alle barn under 18 ulovlig.

I følge den nye loven må barn frivillig ville arbeide, ha samtykke fra foreldre eller verge og en tillatelse fra sivilombudsmannen – for å få jobbe.

På globalt plan arbeider 85 millioner barn under farlige forhold. 13 millioner barn, (8,8 % av alle barn) i Latin-Amerika og Kariben er barnearbeidere. Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) blir 22 000 barn drept hver år i forbindelse med arbeidet de utfører.

I Bolivia er 58 % av barnearbeidere under 14 år og 90 % av barnearbeidet foregår i den uformelle økonomien. I Bolivia, Sør-Amerikas fattigste land, ser mange familier ingen andre utveier enn å sende barn på arbeid for å skaffe penger til mat.

"Barnearbeid er både en årsak til og en konsekvens av fattigdom og et tap av et lands menneskelige ressurser. Det frarøver dem skolegang, skader helsen deres, og gjør det vanskelig å leke og være barn" sier UNICEF i en pressemelding.

Ifølge FN barnekonvensjon har alle barn "rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnyttelse, fra arbeid som er farlig og mot arbeid som ødelegger barnets utdannelsesmuligheter." Barn er også beskyttet mot arbeid, "som er skadelig for barnets fysiske og mentale helse og sosiale utvikling."

Konvensjonen ble ratifisert av Bolivia den 26. juni 1990. Ifølge UNICEF arbeider per dags dato 500 000 barn i Bolivia.

Relevante artikler:

Rødt kort til børnearbejde

Alle har en bedstemor i Dublin

#SyriaCrisis: 5 år på 60 sekunder

Banner
Banner
Banner