fredag, 12 februar 2016
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

FNs nye tusenårsmål – klimaendringer blir trolig eget mål

9287609827 31e783887f z
27.AUGUST, 2014 - FN er i full gang med å utarbeide de nye målene for bærekraftig utvikling som skal erstatte tusenårsmålene etter 2015. Siste nytt er at tiltak for å bekjempe klimaendringene er beholdt som eget mål, til tross for at dette har vært svært omstridt.

På Rio+20-konferansen i juni 2012 ble det enighet om at en åpen arbeidsgruppe i FN (OWG) innen høsten 2014 skal fremlegge forslag til nye mål for bærekraftig utvikling (SDGs). Norge deler plass med Danmark og Irland i OWG.

Nesten 100 land har deltatt i FNs arbeidsgruppe og det har blitt forhandlet fram 17 nye mål og 168 delmål.

Disse forslagene skal vurderes under FNs generalforsamling om den nye utviklingsagendaen i New York 24-30. september. De vil også bli diskutert på et høynivåmøte i New York 11-12. september. De nye tusenårsmålene avgjøres først i september 2015.

Klimaendringer får plass i nye tusenårsmål

I forhandlingene har det vært stor uenighet om hvilken plass klima skal ha i de nye målene. En del land mener at klima kun skal ha plass i klimaforhandlingene og ikke i utviklingsmålene, andre mener at det er et veldig viktig tema som må med i målene, men at det bør «mainstreames» inn i alle målene i stedet for å ha et eget mål. En tredje gruppe mener at klima både skal være et eget mål og «mainstreames».

Nå ser det altså ut som at klima blir et eget mål, mye på grunn av lobbyvirksomhet fra sivilsamfunnet. Foreløpig heter FNs bærekraftmål 13; "Ta umiddelbar handling for å stanse klimaendringer".

Norge forsterker internasjonal innsats for klima

Utenriksminister Børge Brende har instruert alle Norges ambassader og delegasjoner om å intensivere innsatsen for å møte klimautfordringene. - Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk. Vi må derfor jobbe målrettet for et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid mot global oppvarming. Dette er marsjordren til Norges ambassadører, sier utenriksminister Børge Brende.


Kilder: ForUM for Utvikling og Miljø ved Kristina Frøberg


#NoLostGeneration

Banner
Banner
Banner