torsdag, 11 februar 2016
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

APP redder mødre i utviklingsland

Maternity credit S.-Phelps UNHCR-Copy
25.AUGUST, 2014 - En ny mobilapplikasjon hjelper helsearbeidere i utviklingsland med å håndtere kompliserte fødsler i fjerntliggende områder.

Mobiltelefonen kan være et viktig verktøy i de landene hvor helsesystemet er underutviklet. Noen av dem som kan få størst glede av mobiltelefonen er 289 000 kvinner som uten fødselshjelp mister livet i forbindelse med graviditet og fødsel.

Den danske utviklingsorganisasjonen Maternity Foundation, som arbeider for å redusere mødre og barnedødelighet i fattige land, har i samarbeid med forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet utviklet «The Safe Delivery App». Den er designnet for å trene helsepersonale til å håndtere i både normale og kompliserte fødsler.

Mobil etterutdannelse
Appen inneholder en rekke små animasjonsvideoer, som gir instrukser om hva man skal gjøre hvis kvinnen begynner å blø eller den nyfødte ikke puster. Mobilprogrammet kan spesielt brukes til å trene helsearbeidere i fjerntliggende strøk.

"Vi opplever, at mange nyutdannede fødselshjelpere når de blir ansatt, har lite eller ingen praktisk erfaring fra sykehus. Det kan innebære fatale konsekvenser for fødende og nyfødte", forteller programansvarlig Ida Marie Boas fra Maternity Foundation.
Reduserer språkbarrierer
Ida Marie Boas har stått for implementasjonen av appen i Etiopia. Boas opplever at lokalbefolkningen tar positivt imot den nye appen;
"Mange av helsearbeiderne som bruker appen er mye sikrere på hvordan de skal håndtere kompliserte fødsler. De er spesielt glade for den animasjonsvideoen, som kan brukes på tross av språkbarrierer og lesevanskeligheter.

Forskningsresultatet og den komplette appen vil være klar i løpet av 2015. Maternity Foundation og universitetspartnerne planlegger å gjøre appen tilgjengelig for andre NGO'er, regjeringer og organisasjoner. Maternity Foundation har inngått en avtale med Røde Kors, som vil bruke appen, når den er ferdigutviklet, i deres helseprogram.


Kilde: 
Verdens beste nyheder#NoLostGeneration

Banner
Banner
Banner