onsdag, 26 november 2014
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Nordisk likestillingspolitikk møter New York

nordenlikesstilling
4. MARS, 2014 - Norden har i år stått sammen om likestilling i 40 år. Det markerer de nordiske likestillingsministrene med en rekke arrangementer, i tilknytning til FNs kvinnekommisjon (CWS) sitt årlige møte i New York, som starter 10. mars.

Årets tema for CSW er fremgangen med og utfordringene ved implementeringen av FNs milleniumsmål om å øke likestilling og forbedre kvinners posisjon.

– Verdenssamfunnet har lykkes med å redusere barnedødeligheten, som er en klar framgang. Derimot er jeg bekymret for tilbakegangen i kampen om kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Dette er et spørsmål de nordiske landene har kjempet for i FN og som vi ikke tenker å gi opp, sier Islands Eygló Harðardóttir, styreleder for de nordiske likestillingsministrene under det Nordiske ministerrådet 2014.

De nordiske ministrene deltar i en paneldebatt 12. mars om temaet Promoting Gender Equality and Empowering Women and Girls Through Education. Der skal de dele sine erfaringer fra strategiske og politiske beslutninger og konkrete tiltak for å få jenter og kvinner til å velge yrker innen naturvitenskap og teknologi i større grad, samt øke andelen kvinner i lederposisjoner.

13. mars inntar det Nordiske ministerrådet Scandinavia House med ekspertpanelet Do Everything: Break Stereotypes when Choosing Education and Work. Seminaret skal fokusere på de ulike likestillingsutfordringene innen utdanning og arbeidsliv som fortsatt er aktuelle i Norden. Unge mennesker tar nemlig fortsatt kjønnsstereotype valg på alle nivåer i utdanningen i de nordiske landene.

- På Island har vi for eksempel ikke en eneste mannlig jordmor i dag, i Danmark har bara et fåtall menn valgt utdanningen - og dette er bare ett eksempel. Alle tjener på at slike stereotyper avskaffes, sier Eygló Harðardóttir.Hva er vold mot kvinner?
"Jeg har lært at kvinner bør bli respektert fordi vi er alle brakt inn i denne verden av en kvinne." 
25.november er Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner.
#Beijing20 #VAWBanner
Banner
Banner