søndag, 14 februar 2016
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

FNs generalsekretær: Klimaendringer er den største trusselen mot bærekraftig utvikling

UN Photo/Eskinder Debebe
22. OKTOBER, 2013 - FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa i sin åpningstale til Det globale forumet for grønn vekst, i København, Danmark, at klimaendringer er den største trusselen mot bærekraftig utvikling. På samme tid fokuserte han på at klimaendringene også er en av de største mulighetene i vår tid. Han uttrykte hvor viktig Det globale forumet for grønn vekst er for å etablere en dynamisk global markedsplass for grønn kapital, og løsninger.

Han minnet om at det trengs mye kapital til for å utvikle en infrastruktur basert på lite karbon bruk. "Vi ser fremskritt - men ikke fort nok og ikke i et stort nok omfang," sa Ban Ki-Moon.

"Alt for ofte går viktige fakta tapt i frykten: det å adressere klimaendringer er en av våre største muligheter. Med mer handling basert på kunnskap kan vi skape jobber, forbedre helsetilbud, beskytte miljøet og jobbe videre for grønn vekst", avsluttet han.


#NoLostGeneration

Banner
Banner
Banner