torsdag, 05 mars 2015
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Nordiske og baltiske utenriksministre med kritikk til FNs sikkerhetsråd.

UN Photo/JC McIlwaine

03. SEPTEMBER, 2013 - Etter deres to dager lange møte i Visby, Sverige, har de nordiske og baltiske utenriksministrene nå sendt ut en uttalelse som inneholder kritikk mot sikkerhetsrådets autoritet, de sier følgende: ”Mangelen av enighet i FNs sikkerhetsråd i anledning krisen i Syria og bruken av kjemiske våpen, risikere å svekke sikkerhetsrådets autoritet.”

Ministrene krever at Sikkerhetsrådet øyeblikkelig og entydig slår fast at bruk av kjemiske våpen er i strid med internasjonal lov. Ministrene minner også om at Sikkerhetsrådet har et spesielt ansvar ettersom alle de permanente medlemmene i sikkerhetsrådet har signert konvensjonen fra 1993 hvor statene forplikter seg til ikke å produsere, bruke eller lagre kjemiske våpen.
Klimaforandringer vil ha uoverskuelige konsekvenser hvis vi ikke endrer forbruket. Men hvem tar ansvar? Jordens helter: mennesker som kjemper for jordklodens helse.
Banner
Banner
Banner