lørdag, 29 november 2014
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Nordiske og baltiske utenriksministre med kritikk til FNs sikkerhetsråd.

UN Photo/JC McIlwaine

03. SEPTEMBER, 2013 - Etter deres to dager lange møte i Visby, Sverige, har de nordiske og baltiske utenriksministrene nå sendt ut en uttalelse som inneholder kritikk mot sikkerhetsrådets autoritet, de sier følgende: ”Mangelen av enighet i FNs sikkerhetsråd i anledning krisen i Syria og bruken av kjemiske våpen, risikere å svekke sikkerhetsrådets autoritet.”

Ministrene krever at Sikkerhetsrådet øyeblikkelig og entydig slår fast at bruk av kjemiske våpen er i strid med internasjonal lov. Ministrene minner også om at Sikkerhetsrådet har et spesielt ansvar ettersom alle de permanente medlemmene i sikkerhetsrådet har signert konvensjonen fra 1993 hvor statene forplikter seg til ikke å produsere, bruke eller lagre kjemiske våpen.
Hva er vold mot kvinner?
"Jeg har lært at kvinner bør bli respektert fordi vi er alle brakt inn i denne verden av en kvinne." 
25.november er Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner.
#Beijing20 #VAWBanner
Banner
Banner