lørdag, 06 februar 2016
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Ny FN-styrke i Somalia

Somalia-Nicholaskay
04.06.13 - Den nye FN-styrken i Somalia (UNSOM) ble lansert i går i Mogadishu - en historisk begivenhet idet landet går inn i en ny fase av statsbygging og fredsbygging. UNSOM er en politisk misjon med et mandat som til å begynne med skal vare i 12 måneder.

UNSOM erstatter FNs politiske kontor for Somalia (UNPOS), som har fullført sitt mandat. UNPOS ble etablert i 1995 for å hjelpe med å fremme fred og forsoning i landet, samt mekle i prosessen rettet mot å etablere en legitim regjering i Mogadishu.

Mandatet til UNSOM er blant annet å støtte statsbygging og fredsbygging i Somalia, med fokus på godt styresett, rettstatsprinsippet, reform av sikkerhetssektoren, menneskerettigheter, politisk forsnoning og koordinering av internasjonal bistand.

UNSOM skal bidra til å styrke den føderale regjeringens kapasitet til å fremme respekt for menneskerettigheter, styrke kvinners stilling, sikre beskyttelsen av barn, forebygge konflikt-relatert seksuell og kjønnsbasert vold, og styrke rettsinstitusjoner. Styrken kommer også til å overvåke, undersøke og rapportere om eventuelle overgrep eller brudd på menneskerettighetene eller humanitær folkerett i landet, inkludert eventuelle overgrep mot barn eller kvinner.

"Dette er et historisk øyeblikk for Somalia," sa Nicholas Kay, som skal lede UNSOMs arbeid. "Folket i Somalia har med rette høye forventninger (…) Utfordringene er enorme, men vi må jobbe hardt for å gripe øyeblikket."

Somalia har lenge lidd som følge av kontinuerlig borgerkrig siden 1991, men har nylig gjort fremskritt og blitt mer stabilt. I 2011 trakk islamistgruppen Al-Shabaab seg ut fra Mogadishu, og i fjor dukket nye statsinstitusjoner opp idet landet avsluttet en overgangsfase med mål om å etablere en permanent, demokratisk regjering.

#SyriaCrisis: 5 år på 60 sekunder

Banner
Banner
Banner