søndag, 21 september 2014
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Månedens nyhetsbrev: Fokus på Grønland og nordisk samarbeid

UN Peackeeping 1
21.02.13 Månedens nordiske nyhetsbrev er nå online! I februar belyser vi spesielt to emner, nemlig nordisk samarbeid i FNs fredsbevarende operasjoner og Grønlands fremtid.

UNRIC viste filmen "Last Days of the Arctic” om den islandske fotografen Ragnar Axelsson (RAX), som har dokumentert de arktiske områdene i over tre tiår. Månedens nordiske profil er dansken Finn Reske-Nielsen, lederen for FNs fredsbevarende operasjon i Øst-Timor (UNMIT) som nå nærmer seg slutten. Vi retter også søkelyset mot sitasjonen i Den sentralafrikanske republikk, en av verdens glemte kriser.21.september markerer vi den internasjonale fredsdagen. Hvilke tanker om fred har verdens 7 milliarder mennesker og hva betyr fred for dem? Er du enige i deres synspunkter? #PeaceDay

Banner
Banner
Banner