søndag, 25 januar 2015
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Doha: mørke skygger over klimaforhandlingene

Doha

27. november 2012. Tusenvis av regjeringsrepresentanter, internasjonale organisasjoner og medlemmer av sivilsamfunnet er samlet i Qatars hovedstad Doha til FNs klimakonferanse.

Det ti dager lange møtet samler de 195 partene i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC), traktaten som er en forløper til Koyoto-protokollen fra 1997.

En analyse offentliggjort av Verdensbanken siste uke vise  at verden stadig risikerer en temperaturstigning på  fire grader celsius innen slutningen av dette århundre.

I utslippsgapsrapporten til FNs miljøprograms (UNEP) advareres det om at kløften mellom det som er nødvendig for å redusere utslippene tilstrekkelig til at temperaturstigningen kommer under to grader celsius, og det landene hittil har lovet stadig blir videre i stedet for smalere.

I sine innledende bemerkninger til konferansen, understreket sjefen for UNFCCC, Christiana Figueres, at landene stadig kan snu disse tendensene hvis de velger å handle, idet de har tilgang på all nødvendig viten, teknologi og politiske muligheter.

”Ekspertanalyser sier konsekvent at vi har mulighet til å holde oss på sporet og at det å handle nå er mere sikkert og langt billigere enn å vente", sier hun. "De siste tre årene har politikk og handling i retning mot en fremtidig, bæredyktig, ren energi vokst hurtigere end noensinne. Men døren er i ferd med å lukkes, fordi tempoet og graden av handling simpelthen ikke er tilfredsstillende. Så Doha må levere sin del for en mere langsiktig løsning”.

Under en lignende samling i sørafrikanske Durban siste år ble 194 av UNFCCC-parterne enige om en pakkeløsning – kjent som Durban-plattformen – som innebærer lanseringen av en protokoll eller et juridisk dokument som gjelder alle medlemmer, enda en forpliktelsesperiode for Kyoto-protokollen og lanseringen av det grønne klimafondet, som ble opprettet for å hjelpe utviklingslandene med å beskytte seg mod klimaendringer og oppbygge en bæredyktig fremtid for dem selv.


Hvilken verden vil du bo i? FN vil vite hvilke saker som betyr mest for deg, avgi din stemme her

 

Banner
Banner
Banner