maandag, 21 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's - 2. Hoe werken NGO's en DPI samen?

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?

Het Departement Informatie en de NGO's werken regelmatig samen. NGO's die verbonden zijn met het DPI verspreiden informatie over de VN onder hun leden en vergroten op die manier de kennis van en de steun voor de VN vanaf de basis.

Deze verspreiding houdt in:

  • Het wereldwijd bekend maken van VN-activiteiten over onderwerpen als vrede, veiligheid, economische en sociale ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire zaken en internationaal recht.
  • Het promoten van VN-dagen en internationale jaren, ingesteld door de Algemene Vergadering om zodoende wereldwijd de aandacht te vestigen op belangrijke zaken waar de mensheid mee te maken heeft.Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.