donderdag, 26 november 2015
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN dagen

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December

 

Januari

 

27 januari

Internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust

A/RES/60/7

 

Februari

 

4 februari

Werelddag tegen kanker (WHO)

  

6 februari

Internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking (WHO)

  

13 februari

Wereldradiodag (UNESCO)

  

20 februari

Werelddag voor sociale rechtvaardigheid

A/RES/62/10

21 februari

Internationale dag van de moedertaal

A/RES/56/262

 

Maart

 

1 maart

 
Nul-discriminatie-dag

3 maart


 Wereld wilde dierendag                                                                          A/RES/68/205 draft: A/68/438

8 maart

Internationale vrouwendag

 

20 maart

Internationale dag van het geluk

A/RES/66/281

21 maart

Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie

   A/RES/2142 (XXI)

Wereldpoëziedag (UNESCO)

 

Internationale dag van Nowruz

Internationale dag van de bossen

Werelddag van het Downsyndroom

 

 

A/RES/64/253

A/RES/67/200

A/RES/66/149

draft A/C.3/66/L.27  

22 maart

Wereldwaterdag

A/RES/47/193

23 maart

Werelddag voor meteorologie (WMO)

WMO/EC-XII/Res.6

24 maart

Wereldtuberculosedag (WGO)

Internationale dag voor het recht op de waarheid over grove schendingen van de mensenrechten en voor de waardigheid van slachtoffers

WMO/EC-XII/Res.6

A/RES/65/196

25 maart

Internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan

Internationale dag voor de solidariteit met vastgehouden en vermiste stafleden

A/RES/62/122

 

 

April

 

2 april

Wereld autisme dag

A/RES/62/139

4 april

Internationale dag van bewustzijn en bijstand bij landmijnen actie

A/RES/60/97

6 april

 

Internationale dag van de sport voor ontwikkeling en vrede

A/67/L.77

7 april

Internationale dag ter herdenking van de slachtoffers van de genocide in Rwanda

 

Wereldgezondheidsdag

WHA/A.2/Res.35

12 april

Internationale dag van de ruimtevaart

A/RES/65/271

22 april

Internationale dag van Moeder Aarde

A/RES/63/278

23 april

Werelddag van het boek en de auteursrechten

 

Dag van de Engelse taal

Resolution 3.18
of the 28th session of the UNESCO General Conference

 

 

25 april

Wereldmalariadag (WHO)

 

26 april

Werelddag voor de intellectuele eigendom (WIPO)

 

28 april

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (ILO)

 

29 april

Herdenkingsdag voor alle slachtoffers van chemische oorlogsvoering

 

30 april

Internationale dag van de jazz

 

 

Mei

 

3 mei

Werelddag voor persvrijheid

A/DEC/48/432

8-9 mei

Dagen van herdenking en verzoening als eerbewijs aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

A/RES/59/26

12-13 mei

Werelddag voor de trekvogels (UNEP)

 

15 mei

Internationale dag van het gezin

A/RES/47/237

17 mei

Werelddag voor telecommunicatie (ITU)

A/RES/60/252

21 mei

Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling

A/RES/57/249

22 mei

Internationale dag voor biodiversiteit

A/RES/55/201

23 mei

Internationale dag voor de bestrijding van de obstetrische fistel

A/RES/67/147 

24 mei

"Vesak", de dag van de volle maan

A/RES/54/115 

29 mei

Internationale dag van de VN-Blauwhelmen

A/RES/57/129

31 mei

Werelddag tegen tabak (WHO)

Resolution 42.19
of the 42nd session of WHO

 

Juni

1 juni

Werelddag van de ouders

A/RES/66/292 

4 juni

Internationale dag van onschuldige kinderen als slachtoffers van agressie

A/RES/ES-7/8

5 juni

Wereldmilieudag (UNEP)

A/RES/2994 (XXVII)

8 juni

Wereldoceanendag

A/RES/63/111

12 juni

Werelddag tegen kinderarbeid

 

14 juni

Werelddag van de bloedgever

WHA58.13

15 juni

Internationale dag voor de bestrijding van oudermishandeling

A/RES/66/127

17 juni

Werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte

A/RES/49/115

20 juni

Wereldvluchtelingendag

A/RES/55/76

23 juni

VN-dag voor openbare dienstverlening

A/RES/57/277

Internationale weduwendag

A/RES/65/189

25 juni

Dag van de zeevaarder (IMO)

STCW/CONF.2/DC.4

26 juni

Internationale dag tegen het misbruik van en de illegale handel in verdovende middelen

A/RES/42/112

Internationale dag voor steun aan de slachtoffers van foltering

A/RES/52/149

 

Juli

 

7 juli
(eerste zaterdag)

Internationale dag van de coöperatieven

A/RES/47/90

11 juli

Wereldbevolkingsdag

UNDP decision 89/46

18 juli

Internationale Nelson Mandela dag 

A/RES/64/13

28 juli

Werelddag tegen hepatitis [WHO]

 

30 juli

Internationale dag van de vriendschap

A/RES/65/275

 

Augustus

 

9 augustus

Internationale dag van de inheemse volken in de wereld 

A/RES/49/214

12 augustus

Internationale dag van de jeugd 

A/RES/54/120

19 augustus

Internationale dag van de humanitaire hulp

A/RES/63/139

23 augustus

Internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan

Decision 8.2 of the
150th session of the
UNESCO Executive Board

29 augustus

Internationale dag tegen kernproeven

A/RES/64/35

30 augustus

Internationale dag voor de slachtoffers van gedwongen verdwijningen

A/RES/65/209

 

September

 

5 september

 

Internationale dag van de liefdadigheid

A/RES/67/105 draft A/67/L.45 

 8 september

Wereld alfabetiseringsdag (UNESCO)

Resolution 1.141 of the 14th session of
the UNESCO General Conference

10 september

Werelddag ter voorkoming van zelfmoord (WHO)

 

12 september 

Internationale dag van de Zuid-Zuid samenwerking

A/RES/58/220 

 15 september

Internationale dag van de democratie

A/RES/62/7

16 september

Internationale dag voor het behoud van de ozonlaag

A/RES/49/114

21 september

Internationale dag van de vrede

A/RES/36/67

25 september
(Laatste week van september)

Wereldzeedag

IMCO/C XXXVIII/21

26 september

Internationale dag voor de totale vernietiging van kernwapens

A/RES/68/32

27 september

Wereldtoerismedag (UNWTO)

 

28 september

Werelddag tegen de hondsdolheid (WHO)

 

29 september
(laatste zaterdag van september)

Werelddag voor het hart (WHO)

 

 

Oktober

 

 

1 oktober

Internationale ouderendag

A/RES/45/106

2 oktober

Internationale dag van geweldloosheid

A/RES/61/271

5 oktober

Werelddocentendag (UNESCO)

UNESCOPRESSE, vol.4, no.17, p.9

6 oktober 

(eerste maandag van oktober)

Wereldhabitatdag

A/RES/40/202 A

9 oktober

Wereldpostdag

UPU/Tokyo Congress 1969/Res.C.11

9 oktober

(Tweede donderdag van oktober)

Werelddag van het zicht (WHO)

10 oktober

Werelddag voor geestelijke gezondheid (WHO)

 

11 oktober

Internationale dag voor de rechten van meisjes

A/RES/66/170

13 oktober

Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen

A/RES/44/236
A/RES/64/200

15 oktober

Internationale dag van de plattelandsvrouwen

A/RES/62/136

16 oktober

Wereldvoedseldag

A/RES/35/70

17 oktober

Internationale dag voor de strijd tegen armoede

A/RES/47/196

24 oktober

Wereldinformatiedag voor ontwikkeling

A/RES/3038 (XXVII)

Dag van de Verenigde Naties

A/RES/2782 (XXVI)

27 oktober

 

Werelddag voor audiovisueel erfgoed (UNESCO)

 

 

 

November

 

2 november

Internationale dag voor de uitbanning van onbestrafte misdaden tegen journalisten

A/RES/68/163 draft A/68/456/Add.2

6 november

Internationale dag voor de preventie van aantasting van het milieu bij gewapende conflicten

A/RES/56/4

10 november

Wereldwetenschapsdag voor vrede en ontwikkeling (UNESCO)

12 november 

Werelddag van de longontsteking

 

 14 november

Werelddiabetesdag

A/RES/61/225

15 november
(Derde donderdag van november)

Werelddag voor de filosofie (UNESCO)

 

16 november

Internationale dag van de verdraagzaamheid

Resolution 5.61 of the 28th session of the UNESCO General Conference
A/RES/51/95

16 november

Wereld COPD-dag (Werelddag voor chronisch obstructieve longziekte) (WHO)

 

17 november
(derde zondag van november)

Werelddag voor de herdenking van verkeersslachtoffers (WHO)

A/RES/60/5

19 november

Wereld toiletdag

A/67/L.75 (draft)

Universele dag van het kind

A/RES/836 (IX)

21 november

Wereldtelevisiedag

A/RES/51/205

22 november

Dag voor de industrialisering van Afrika 

A/RES/44/237

25 november

Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

A/RES/54/134

29 november

Internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk

A/RES/32/40B

 

December

 

1 december

Wereldaidsdag
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

 

2 december

Internationale dag voor de strijd tegen slavernij

 

3 december

Internationale dag voor de mindervaliden
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

A/RES/47/3

5 december

Internationale vrijwilligersdag voor economische en sociale ontwikkeling

A/RES/40/212

Wereldbodemdag

A/RES/68/232

Draft:  A/68/444

7 december

Internationale dag van de burgerluchtvaart

A/RES/51/33

9 december

Internationale dag tegen corruptie

A/RES/58/4

10 december

Dag van de rechten van de mens
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

A/RES/423 (V)

11 december

Internationale dag van de bergen

A/RES/57/245

18 december

Internationale dag van migranten

A/RES/55/93

20 december 

Internationale dag voor menselijke solidariteit

A/RES/60/209

 Voor een volledige lijst van dagen (Engels): International Days

20 november

 

Dag voor de industrialisering van Afrika

A/RES/44/237

UNRIC campaigns2


Exhibits
drop
2012

vaw
2011
we can
2010

Banner