dinsdag, 28 maart 2017
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-Vademecum - 3.5 Assistent-deskundigen

Inhoudsopgave
VN-Vademecum
1 Het statuut van internationale ambtenaren
2 Afhankelijkheid van lidmaatschap
3 Van klusjesman tot beleidsverantwoordelijke
3.1 Algemene diensten
3.2 Experten voor technische bijstand
3.3 Academisch gevormd personeel
3.4 VN-veldwerkers
3.5 Assistent-deskundigen
3.6 Veiligheidspersoneel
3.7 Onderhoudspersoneel
3.8 Assistenten voor publieksvoorlichting
3.9 VN-vrijwilligers
3.10 Betrekkingen in andere VN-bureaus
4. Algemene cijfers
Alle pagina's

3.5 Junior Professional Officer - Assistent-deskundigen

Om te kunnen beantwoorden aan de vraag naar korte-termijn-werkkrachten voor de verschillende programma's en projecten, maken de VN en de aanverwante organisaties gebruik van het programma voor assistent-deskundigen. Assistent-deskundigen zijn in feite junior-experten. Het zijn meestal pas afgestudeerden met maximaal vier jaar werkervaring. Zoals bij de meeste internationale functies is hier opnieuw een universitair diploma vereist, wil men in aanmerking komen. Belangrijk hierbij is dat het programma gefinancierd wordt door een nationale instantie die de coördinatie van het programma op zich neemt, en niet door de VN. De nationale instantie bepaalt dus ook naar welke programma's of organisaties hun mensen worden uitgezonden. Voor België heeft het BTC deze taak op zich genomen.

BTC
Brederodestraat 6
1000 Brussel
Fax: 02/519.03.27 - 02/519.02.11


Het programma voor assistent-deskundigen is in feite nauw verwant aan het programma voor technische samenwerking. Het verschil is dat de assistent-deskundigen voor een kortere termijn aangeworven worden en over minder ervaring moeten beschikken. Bovendien gaat dit programma uit van een nationale instantie, terwijl het programma voor technische samenwerking uitgaat van de VN zelf.

Wil men zich kandidaat stellen als assistent-deskundige, dan moet men zich richten tot het BTC. De aanwerving wordt door het BTC begeleid, daar het instaat voor de financiering van het programma. Na een kort interview en het invullen van de nodige formulieren worden de kandidaten opgenomen in een wervingsreserve. Jaarlijks organiseert het BTC een selectie in samenwerking met de internationale organisaties die mensen nodig hebben. Een dertigtal kandidaten komen dan in aanmerking voor de functie van assistent-deskundige. Informatie over vacatures is te krijgen bij het BTC.

Hoewel het BTC het programma financiert, wordt het contract afgesloten tussen de kandidaat en de internationale organisatie waarvoor hij of zij zal werken. Het officiële statuut is contractant met een internationale organisatie. De contracten zijn niet verlengbaar. De bedoeling is jongeren de kans te geven ervaring op te doen bij de internationale organisaties om zich daarna kandidaat te kunnen stellen voor de functie van administrateur. Bij de weergave van de cijfergegevens van de internationale organisaties wordt echter zelden een onderscheid gemaakt naar de korte-termijn-deskundigen, de zogenaamde assistent-deskundigen, en de lange-termijn-deskundigen die werken onder het programma voor technische samenwerking.

Een sollicitatie voor assistent-deskundige moet men dus altijd richten naar het BTC en niet naar de internationale organisaties zelf. Het is dus ook niet zo dat men afhankelijk van de internationale organisatie zich moet richten naar een ander ministerie, zoals bij de functie van administrateur. Het land in kwestie bepaalt zelf hoeveel mensen ze kan of wil tewerkstellen.
Het BTC plaatst de kandidaten in samenspraak met de internationale organisaties. Het UNDP, het UNITAR en het IFAD zijn de grootste afnemers. De assistent-deskundigen worden meestal op het terrein zelf tewerkgesteld in diverse ontwikkelings- of bijstandprogramma's. Kennis van het Frans en Engels is onontbeerlijk, terwijl kennis van het Spaans of Portugees een bijkomende troef vormt.