maandag, 20 oktober 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-Vademecum - 4. Algemene cijfers

Inhoudsopgave
VN-Vademecum
1 Het statuut van internationale ambtenaren
2 Afhankelijkheid van lidmaatschap
3 Van klusjesman tot beleidsverantwoordelijke
3.1 Algemene diensten
3.2 Experten voor technische bijstand
3.3 Academisch gevormd personeel
3.4 VN-veldwerkers
3.5 Assistent-deskundigen
3.6 Veiligheidspersoneel
3.7 Onderhoudspersoneel
3.8 Assistenten voor publieksvoorlichting
3.9 VN-vrijwilligers
3.10 Betrekkingen in andere VN-bureaus
4. Algemene cijfers
Alle pagina's

4. Algemene cijfers

Het personeel van de Verenigde Naties wordt benoemd door de Secretaris-Generaal. Sinds 1991 worden de personeelszaken om de twee jaar beginnende op een oneven jaar door de Algemene Vergadering behandeld. De meeste organisaties van de VN-familie hanteren dezelfde regels als de VN zelf. De Algemene Vergadering kende wel een aantal hulporganen een speciaal statuut toe voor de aanwerving van hun personeel. Deze aparte regeling geldt voor UNDP, UNHCR, UNICEF, UNITAR, UNRWA, en UNU.

De gehele VN-familie waaronder ook de fondsen en programma's alsook de gespecialiseerde organisaties inclusief de Wereldbank en het IMF telde wereldwijd zo'n 53.600 personeelsleden. Ruim 40% daarvan zijn academisch gevormd. Ongeveer 65% van het VN-personeel werkt in de Algemene Diensten. Slechts een klein aantal wordt ingenomen door de VN-Veldwerkers.

Binnen het VN-secretariaat werkten in 1996 circa 9100 mensen. Ongeveer de helft daarvan is tewerkgesteld in New York. Het overige personeel is verspreid over de andere VN-bureaus in de wereld. Momenteel zijn een 2500-tal leden van het academisch gevormd personeel van het VN-Secretariaat aangenomen volgens het principe van de evenredige geografische verdeling. Bijna één vierde is aangenomen op basis van hun specifieke talenkennis.United Nations Young Professionals Programme 2013
De VN werft in 2013 via haar Young Professionals Programme jongeren aan voor de volgende vakgebieden:
• Administratie
• Financiën
• Juridische zaken
• Public Information
• Statistieken

Toelatingsvoorwaarden:
• Nationaliteit: Kandidaten moeten de nationaliteit hebben van een deelnemende lidstaat op het moment van hun aanvraag
• Leeftijd: Kandidaten moeten jonger zijn dan 32 jaar (geboren op of na 1 januari1980)
• Opleiding: Kandidaten moeten in het bezit zijn van een universitair diploma dat geschikt is voor de specifieke vakgebieden.
• Talen: Kandidaten moeten vloeiend in Engels of Frans zijn
• Werkervaring: niet vereist.

Verdere informatie over het YPP is beschikbaar op het ‘Careers Portal’ , waar alle updates betreffende het examen zullen worden vermeld.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner