woensdag, 22 februari 2017
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VICE-SECRETARIS-GENERAAL

Jan EliassonOp 2 maart 2012 werd ambassadeur Jan Eliasson aangesteld als Vice-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties door Secretaris-Generaal Ban Ki-moon. Hij begon zijn ambt op 1 juli 2012.

Ambassadeur Eliasson was een Speciale Afgevaardigde van de VN Secretaris-Generaal voor Darfur van 2007 tot 2008. Daarvoor was Jan Eliasson voorzitter van de 60ste sessie van de VN Algemene Vergadering. Hij was de ambassadeur van Zweden voor de VS van september 2000 tot juli 2005. In maart 2006 werd de heer Eliasson aangesteld tot minister van Buitenlandse Zzaken en hij oefende dit ambt uit tot de verkiezingen in de herfst van 2006.

Ambassadeur Eliasson was staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken van 1994 tot 2000, een sleutelpositie bij het formuleren en toepassen van het Zweeds buitenlands beleid. Hij was de ambassadeur van Zweden voor de VS in New York van 1988 tot 1992 en was ook de persoonlijke vertegenwoordiger van de VN Secretaris-Generaal voor Iran/Irak.

De heer Eliasson was de eerste VN Onder-Secretaris-Generaal voor Humanitaire Zaken en hij was betrokken bij operaties in Afrika en de Balkan. Hij heeft initiatieven genomen met betrekking tot landmijnen, conflictpreventie en humanitaire actie. Van 1980 tot 1986 was de heer Eliasson deel van de VN bemiddelingsmissies in de oorlog tussen Iran en Irak, geleid door voormalig eerste minister Olof Palme. Van 1993 tot 1994 was de heer Eliasson een bemiddelaar in het Conflict in Nagorno Karabakh voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE). Hij is een gastprofessor geweest aan de Uppsala Universiteit en de Gothenburg Universiteit in Zweden, waarbij hij les gaf over bemiddeling, conflictoplossing en VN hervormingen. Ambassadeur Eliasson heeft diplomatieke posten gehad in New York (tweemaal), Parijs, Bonn, Washington (tweemaal) en Harare, waar hij de eerste Zweedse ambassade heeft geopend in 1980.

Voor zijn aanstelling als Vice-Secretaris-Generaal heeft Jan Eliasson ook gewerkt als voorzitter van Water Aid/Sweden en was hij een lid van de Advocacy Group of the Millennium Development Goals (MDGs) van de VN Secretaris-Generaal.

Opleiding

De heer Eliasson studeerde af van de Zweedse Zeeacademie in 1962 en heeft een Masterdiploma in economie en bedrijfsadministratie (1965).

Privéleven

Jan Eliasson is geboren op 17 september 1940 in Goteborg, Zweden. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.


DE FUNCTIE

De functie van Vice-Secretaris-Generaal werd in het leven geroepen door de Algemene Vergadering eind 1997 als onderdeel van de hervorming van de Verenigde Naties, namelijk om operaties van het Secretariaat te helpen beheren en om de samenhang van activiteiten en programma’s te verzekeren. Het doel was ook om het profiel en het leiderschap van de organisatie op economisch en sociaal vlak te verhogen.
De Algemene Vergadering besliste om de functie van Vice-Secretaris-Generaal in te stellen als een integraal onderdeel van het bureau van de Secretaris-Generaal. De details werden vastgelegd in het eerste Addendum bij het rapport van de Secretaris-Generaal en in de verklaring van de Secretaris-Generaal op 4 november 1997 aan de open en informele raadplegingen van de Algemene Vergadering over de hervorming van de Verenigde Naties. De post werd als volgt omschreven: ‘maatregelen en voorstellen, zonder nadeel voor het mandaat van de Secretaris-Generaal zoals het bepaald werd in het Charter van de Verenigde Naties en in overeenstemming met de bestaand besluitvorming’. De volgende verantwoordelijkheden zijn door de Secretaris-Generaal gedelegeerd aan de Vice-Secretaris-Generaal:

(a)    De Secretaris-Generaal bijstaan in het beheer van de werking van het Secretariaat;
(b)    Optreden als Secretaris-Generaal in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in afwezigheid van de Secretaris-Generaal en in alle gevallen wanneer de Secretaris-Generaal hierover beslist;
(c)    De Secretaris-Generaal ondersteunen in het verzekeren van inter-sectoriële en inter-institutionele coherentie van activiteiten en programma’s en de Secretaris-
Generaal bijstaan in het verhogen van het profiel en het leiderschap van de Verenigde Naties in sociale en economische aangelegenheden, met inbegrip van pogingen om de Verenigde Naties te versterken als eerste centrum voor ontwikkelingsbeleid en ontwikkelingshulp;
(d)    De Secretaris-Generaal vertegenwoordigen tijdens conferenties, bij officiële functies en ceremoniële en andere gelegenheden met instemming van de Secretaris-Generaal;
(e)    Verschillende opdrachten uitvoeren zoals bepaald door de Secretaris-Generaal.

 

VOORMALIGE VICE-SECRETARISSEN-GENERAAL

Louise Fréchette was de eerste Vice-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Als Canadese begon ze haar functie op 2 maart 1998, na haar aanstelling door Secretaris-Generaal Kofi Annan. Ze bleef aan tot 31 maart 2006.
 
Op 3 maart 2006 werd Mark Malloch Brown aangesteld als Vice-Secretaris-Generaal. Op 1 april nam hij nam zijn mandaat op na het vertrek van zijn voorganger Louise Fréchette. Hij bleef aan tot eind december 2006.

Dr. Asha-Rose Migiro, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking van de Verenigde Republiek van Tanzania, was Vice-Secretaris-Generaal van februari 2007 tot juli 2012. Hiervoor was Mevr. Migiro Minister van Gemeenschapsontwikkeling, Gender en Kinderen in de Verenigde Republiek van Tanzania voor een periode van vijf jaar. Ze heeft ook een academische carrière opgebouwd als ‘Senior Lecturer’ aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Dar-es-Salaam.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.