zondag, 20 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Global Monitoring Rapport 2013: toezien op de MDG’s

mdg

De Wereldbank en het Internationale Muntfonds hebben recent het "Global Monitoring Report 2013: Rural-Urban Dynamics and the Millennium Development Goals" gelanceerd. Het rapport biedt een diepgaande analyse van urbanisering als kracht voor armoedebestrijding en de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen in het Globale Zuiden.

Aangezien de MDG’s hun deadline in minder dan 1000 dagen bereiken, focust het rapport op de nood aan versnelde inspanningen om de levensomstandigheden van de armen in rurale en stedelijke gebieden te verbeteren.

Het Global Monitoring Rapport is een jaarlijks rapport rond de vooruitgang in het bereiken van de Millenniumdoelstellingen.

Bronnen:

•    MDG Database
•    MDGs @ the World Bank
•    Website Millenniumdoelstellingen
•    Rapporten Secretaris-Generaal rond MDG's

Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.