donderdag, 17 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Een nieuwe VN entiteit is geboren: het ‘MICT’

MICT-launch-largeGeplaatst: Donderdag, 12 juli 2012, Den Haag | Auteur: Internationaal Residuum Mechanisme voor Criminele Tribunalen.

Vorige week vond in Arusha, Tanzania, een ceremonie plaats ter gelegenheid van de opening van de nieuwste VN entiteit: het International Residuum voor Criminele Tribunalen (MICT).

Het mechanisme werd opgericht krachtens resolutie 1966 van de VN-Veiligheidsraad en zal fungeren als opvolger van het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal na de voltooiing van hun respectieve mandaten.

In zijn inaugurele toespraak prees MICT President Theodor Meron de oprichting van het Mechanisme als een “vernieuwd engagement van de internationale gemeenschap voor het fundamentele en onwrikbare principe dat de zwaarste misdaden nooit ongestraft mogen blijven”.

Het MICT zal zowel in Arusha als in Den Haag (deze laatste zal van start gaan op 1 juli 2003) afdelingen hebben. Deze zullen in eerste instantie ‘in tandem’ opereren met het het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal met als gevolg dat het personeel van de twee tribunalen een ‘dubbele pet’ zullen dragen waarbij zij dus dezelfde functies voor beide instituties zullen uitoefenen. President Meron merkte hierbij op dat het Mechanisme “een nieuw type van institutie is - een nieuw experiment in het internationaal strafrecht”.

De aanwerving voor het MICT is lopende en vacatures in een breed scala van posities en functies zullen worden aangekondigd op de website ven het Mechanisme, te vinden op: www.unmict.org.

 

Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.