zaterdag, 19 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Negetiende zitting van de VN Mensenrechtenraad


Negentiende reguliere zitting van de VN-Mensenrechtenraad: 27 februari t/m 23 maart 2012

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, waarin 47 staten zetelen, is verantwoordelijk voor het versterken van de bevordering en bescherming van mensenrechten over de hele wereld. Zij houdt haar negentiende reguliere zitting van 27 februari t/m 23 maart 2012 in het Palais des Nations in Genève.

De zitting vangt aan met een vierdaags hoog-niveau segment waarbij zo’n 80 ministers en andere hoogwaardige prominenten zich richten tot de Mensenrechtenraad betreffende zaken van nationaal belang.

Tijdens de vierweekse zitting, worden negen interactieve paneldiscussies waaraan een groot aantal deskundigen deelnemen. Zij zullen een breed scala aan zaken bespreken die in verband staan met de mensenrechten, waaronder de relatie tussen sport en mensenrechten, vrijheid van meningsuiting op het internet, de rechten van personen met een handicap en discriminerende praktijken in verband met seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit.

Een ander hoogtepunt zijn de vervolgbijeenkomsten op basis van bijzondere zittingen van de Raad inzake Syrië en Libië. De Raad houdt ook interactieve dialogen over de mensenrechtensituatie in Ivoorkust, Korea, Myanmar en Iran, waarbij rapporten worden gepresenteerd. 

Nuttige bronnen (Engels):

Website van de Mensenrechtenraad: The Human Rights Council’s website
Persberichten 19e sessie van de Mensenrechtenraad
Webcasts (live en archief) van de 19e sessie van de Mensenrechtenraad

Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.