zaterdag, 19 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL - BOODSCHAP VOOR DE INTERNATIONALE DAG VAN DE VREDE

Beste vrienden over heel de wereld,

Vrede is de voornaamste opdracht van de Verenigde Naties.

Die vredesopdracht is de basis van ons bestaan, de essentie van onze identiteit. De oorzaak die ons inspireert in alles wat we doen.

21 September, de Internationale Dag van de Vrede, is de dag waarop we ons engagement ten aanzien van deze opdracht herbevestigen.

Het is een kans om de versterking van ons systeem van collectieve veiligheid te overwegen.
Deze Dag is ook bedoeld als een dag voor een wereldwijd staakt-het-vuren. Ik roep alle landen en alle volkeren op om hun vijandigheden gedurende een hele dag te staken. Ik verzoek ook alle mensen ter wereld om 12 uur ‘s middags een minuut stilte in acht te nemen.

Vierentwintig uur is niet lang.

Het is echter lang genoeg voor de strijdende partijen en de politieke leiders om na te denken over de vernielingen die ze aanrichten ten aanzien van hun eigen volkeren en landen.

Het is lang genoeg om over de barricades en door het prikkeldraad te kunnen kijken om te zien of er geen andere weg is.

Laat ons op deze Internationale Dag van de Vrede eer betuigen aan hen die lijden onder geweld. Laten we in onze harten het ideaal van vrede koesteren.


Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.