donderdag, 17 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale dag van verdraagzaamheid - 16 november

Op 16 november 1995 nam de VN-Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) de Verklaring inzake de principes van verdraagzaamheid aan waardoor UNESCO en haar leden zich toewijdden aan het “promoten van verdraagzaamheid en geweldloosheid via programma’s en instituties in de velden van opvoeding, wetenschap, cultuur en communicatie.” In 1996 nodigde de Algemene Vergadering haar lidstaten uit om 16 november te vieren als de Internationale dag van verdraagzaamheid met activiteiten zowel bestemd voor onderwijsinstellingen als voor het bredere publiek (A/RES/51/95). De Secretaris-Generaal merkte in zijn boodschap op dat “de imperatief van verdraagzaamheid erg duidelijk is voor ieder van ons, maar dat de wilskracht sterker moet zijn. laten we ons herinneren dat morgen ons werk opnieuw zal beginnen. Laten we ons herinneren dat morgen ons werk opnieuw zal beginnen door de Internationale dag van verdraagzaamheid te vieren.”

Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.