vrijdag, 18 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Rapport Veiligheidsraad 2006-2007


6 november 2007



Rapport Veiligheidsraad 2006-2007


 


Het Rapport van de Veiligheidsraad voor de Algemene Vergadering, omvattende de periode van 1 augustus 2006-31 juli 2007 is nu beschikbaar (A/62/2). Tijdens de gerapporteerde periode hield de Veiligheidsraad 224 formele vergaderingen waarvan er 184 publiek waren, naast 22 vergaderingen met troepen leverende landen. De Veiligheidsraad hield eveneens in het geheel 192 consultaties. In dezelfde periode nam de Veiligheidsraad 71 resoluties aan, 52 voorzitterschapverklaringen en vaardigde het 47 persmededelingen uit.


Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.