zondag, 20 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationaal recht - nieuw rapport van de Secretaris-Generaal

2 november 2007


Internationaal recht


Er is een nieuw rapport van de Secretaris-Generaal verschenen over het VN-programma inzake hulp bij onderwijs, studie, verspreiding en bredere appreciatie van het internationaal recht (A/62/503). Het rapport bevat details over de verschillende webpagina’s en belangrijkste publicaties gerelateerd aan internationaal recht vanuit verschillende afdelingen van het Bureau juridische aangelegenheden. De werkzaamheden van de Codification Division, Division for Ocean Affairs and Law of the Sea, International Trade Law Division, Treaty Section, UNITAR en UNESCO worden in het rapport nauwkeurig omschreven.


Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.