zondag, 20 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Het rapport van het Internationaal Gerechtshof

Internationaal Gerechtshof

Het rapport van het Internationaal Gerechtshof is verschenen (A/62/4). Het IGH, het voornaamste juridische orgaan van de Verenigde Naties, heeft twee functies:


1.      geschillen beslechten tussen staten die partij zijn (‘contentious cases’)


2.      adviezen verlenen over legale vraagstukken aan andere organen van de Verenigde Naties en gespecialiseerde organen.


Het rapport geeft een overzicht van het werk van het IGH van het laatste jaar. Daarnaast geeft het de samenstelling van het hof, samenvattingen van de status van lopende zaken en bepaalde financiële informatie.


Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.