donderdag, 17 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Speciaal rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten

Het rapport van Leandro Despouy, de Speciaal rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, is verschenen (A/62/207). Het rapport geeft een overzicht van situaties en omstandigheden die het meeste impact hebben op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, gaande van het operationele tot het structurele niveau. Zijn bevindingen omvatten dat in de meerderheid van landen de rechterlijke actoren niet in staat zijn om hun functies onafhankelijk te vervullen. Vaak vinden zij dat de bescherming en veiligheid van henzelf en die van hun families in gevaar wordt gebracht. Herhaaldelijke schendingen van het recht op een eerlijk proces en andere mensenrechtenschendingen gebeuren tijdens noodtoestanden.

Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.