donderdag, 17 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Wereldwijde Kijk op Ijs en Sneeuw

De Wereldwijde Kijk op Ijs en Sneeuw voorziet in een geactualiseerde en beknopte bespreking van de staat van het milieu en de trends die zich voordoen in de met ijs- en sneeuw bedekte regio’s (cryosfeer) in de wereld (volledig verslag, pdf). Het rapport werd gepubliceerd door het Milieuprogramma van de VN (UNEP) en omvat gevalstudies, illustraties, grafieken en kaarten. Het rapport zal dienen voor onderwijsdoeleinden en als een naslagwerk. De publicatie kan ook online aangekocht worden.

Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.